DOBOJ – Ukupan gubitak iz prethodnih godina Željeznica RS narastao je na 159,6 miliona maraka, što je samo 74 miliona manje od ukupnog kapitala preduzeća. Za samo devet mjeseci prošle godine Željeznice su napravile novi gubitak od 11,5 miliona maraka.

Prema poslednjem finansijskom izvještaju za treći kvartal 2010. godine, Željeznicama Srpske za vratom je i skoro 70 miliona maraka dugoročnih kredita. To nije bila prepreka da za tri kvartala ŽRS naprave četiri miliona maraka veće troškovi za plate. Na zarade i naknade zaposlenih za tri kvartala potrošeno je 40,3 miliona maraka.

Prema kvartalom izvještaju Željeznice nastavljaju sa praksom da troše više nego što imaju. Poslovni prihodi za prva tri kvartala ove godine iznosili su 53 miliona KM, dok su u istom periodu rashodi bili 63 miliona maraka.

Željeznice radnicima duguju 21,4 miliona KM. Obaveze prema dobavljačima premašuju 15 miliona maraka, a ukupne kratkoročne obaveze iznose 62,4 miliona maraka.

Bez najave većeg transporta roba, uz nepovoljnu finansijsku situacije, ŽRS će se u ovoj godini suočiti i sa mnogo manjim budžetskim subvencijama. Budžetom RS za 2011. godinu subvencije Željeznicima će iznositi 25, umjesto 32 miliona KM koliko su dobili prošle godine.

Izvor Agencije