U Banjaluci, u velikoj sali hotela Bosna dana 12.05.2015. Udruzenje ekonomista RS – SWOT organizovalo je seminar posvećen primjeni Novog  Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na podzakonska akta, najnovijim stavovima Agencije za javne nabavke BiH po pojedinim spornim pitanjima iz Zakona i primjeni novog Zakona u institucijama osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja, te kulturnim ustanovama.  

Teme seminara su bile:

  • “Praktična primjena podzakonskih akata i bitne razlike u odnosu na prethodnu legislativu“
  • „Problematika javnih nabavki u školama“

Predavači:

  • g-đa Đinita Fočo, direktorica Agencije za javne nabavke BiH
  • g-đa Mirjana Gajić, viši saradnik za javne nabavke i praćenje ulaganja u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

PREZENTACIJE:

 JN u institucijama obrazovanja i kulture

Procedura nabavke usluga

 

GALERIJA: