BANJALUKA – U većini banaka u Republici Srpskoj ove godine smanjen je broj zahtjeva za stambenim kreditima u odnosu na isti period prošle godine, potvrdili su u bankama.

U Raiffeisen banci ističu da su u ovoj godini očekivali manji broj zahtjeva za odobravanje stambenih kredita.

“S obzirom na trenutnu ekonomsko-političku situaciju u BiH, kao i otežanu dostupnost kapitala na svjetskom tržištu, pojačan je oprez stanovnika kada je u pitanju zaduživanje”, kazala je portparol ove banke Dzeilana Ferhatbegović.

Zamjenik šefa Odjeljenja poslovanja sa stanovništvom Hypo Alpe Adria banke Banjaluka Snježana Čolić rekla je da je interesovanje za stambene kredite u RS nešto manji u odnosu na isti period prošle godine.

“Naše pretpostavke su da je razlog tome opšta ekonomska kriza i očekivanje da će cijene na tržištu nekretnina još padati, te da potencijalni kupci stanova i tražioci kredita čekaju priliku za što povoljniju kupovinu nekretnina”, naglasila je Čolićeva.

Ona je dodala da je Hypo Alpe Adria banka u ovoj godini odobrila 193 kredita u vrijednosti od 9,3 miliona maraka, od čega na kredite Investiciono-razvojne banke RS otpada 7,2 miliona maraka.

Direktor Sektora poslovanja sa stanovništvom u Komercijalnoj banci Banjaluka Goran Mihajlović ističe da pad potražnje za stanovima u RS ima za posljedicu i smanjeno interesovanje građana za stambenim kreditima.

“To je primjetno i u našoj banci. Ipak, interesovanja ima jer se građani svakodnevno, dolaskom u banku ili putem sredstava komunikacije, raspituju i traže informacije o uslovima odobravanja stambenih kredita”, kazao je Mihajlović.

Naglasio je da je zbog trenda pada potražnje za stambenim kreditima, banka u toku ove godine plasirala manje stambenih kredita u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Portparol NLB Razvojne banke Ljiljana Čičić kazala je da se kod njih trenutno primjećuje porast u potražnji za stambenim kreditima u odnosu na kraj prošle godine.

“U toku 2009. godine odobrili smo više od 90 stambenih kredita”, kazala je Čičićeva.

Izvor Glas Srpske