BANJALUKA – Republika Srpska je u protekloj godini, koju je obilježila kriza izazvana pandemijom virusa korona, uspjela stabilizovati naplatu javnih prihoda koji su zadržali trend rasta, što očekujemo i u ovoj godini, u kojoj obilježavamo jubilej, 20 godina od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske u ovom obliku organizovanja, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, u intervjuu za “Nezavisne novine”.

Pored daljeg rasta naplate, prioritet u ovoj godini biće i nastavak aktivnosti na digitalizaciji poslovnih procesa u Poreskoj upravi.

Kako ocjenjujete prethodnu kriznu godinu i koje su to bile najznačajnije aktivnosti Poreske uprave RS u 2020. godini u borbi sa posljedicama pandemije, s obzirom na to da su mnogi procesi išli upravo preko vas?

MARIČIĆ: Iza nas je izuzetno teška, krizna godina, u kojoj smo uspjeli stabilizovati naplatu javnih prihoda, dok u RS nije bilo masovnog otpuštanja radnika, što pokazuju i podaci o naplati javnih prihoda u prošloj godini, posebno doprinosa, koji su zabilježili značajan rast. To je pokazatelj da su mjere Vlade RS i Republičkog kriznog štaba za vanredne situacije imale efekta, te da su pravovremeno donesene i odlično koncipirane. I mi smo, kao Poreska uprava RS, bili dio toga jer smo pored redovnih aktivnosti sprovodili i niz odluka i zaključaka Vlade i Štaba od kojih je najznačajnija Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19 izazvane virusom korona. U tom smislu, pored svog redovnog posla, Poreska uprava je obradila, odnosno odobrila više od 29.000 zahtjeva na iznos od preko 51 miliona KM, a tim zahtjevima je obuhvaćeno više od 92.000 zaposlenih. Sve te podatke, u formi tabelarnog pregleda privrednih subjekata koji su dobili pomoć Vlade RS na osnovu pomenute uredbe, Poreska uprava je transparentno objavila na svojoj internet stranici. Aktivno smo učestvovali i u realizaciji drugih mjera, u smislu dostavljanja podataka.

Poreska uprava RS je u vrijeme krize prouzrokovane pandemijom virusa korona uspješno odgovorila zadatku. Naši službenici su radili i u smjenama i u dane vikenda, sve kako bi što prije obradili sve zahtjeve poreskih obveznika za isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa za krizne mjesece, te za odgodu plaćanja dospjelih obaveza, a na šta su imali pravo mjerama Vlade RS.

U protekloj godini ste nastavili sa aktivnostima na digitalizaciji i napravili krupan iskorak na tom polju. Šta je to najznačajnije urađeno i šta planirate u ovoj godini?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je i u 2020. godini nastavila unapređenje komunikacije s poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, koje omogućavaju komunikaciju bez direktnog kontakta, odnosno dolaska poreskih obveznika u prostorije Poreske uprave. U 2020. smo omogućili elektronsko podnošenje svih poreskih prijava, a poreski obveznici od decembra prošle godine zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje i druge vrste zahtjeva mogu podnositi elektronskim putem. U ovoj godini očekujemo da ćemo elektronski poslate zahtjeve, nakon obrade, u vidu uvjerenja moći elektronski dostavljati poreskim obveznicima koji su ih elektronski poslali. Planiramo i da završimo i projekat “Elektronsko sanduče”, koje će služiti kao alat za bezbjednu dvosmjernu komunikaciju s poreskim obveznicima. Kroz “sanduče” je predviđeno da se razmjenjuju poreska dokumenta kao što su računi za nepokretnosti, opomene za neprijavljene/neplaćene poreske obaveze, rješenja o prijavljenim i plaćenim obavezama, prigovori na poreske račune i slično. U  funkciji je i android mobilna aplikacija “ePURS”, pomoću koje građani mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama. Dakle, i u prošloj godini smo uradili mnogo u procesu digitalizacije i tako ćemo nastaviti i u narednom periodu, jer elektronska komunikacija s poreskim obveznicima skraćuje procedure, smanjuje troškove papira, štampanja, arhiviranja, a samim tim i broj dolazaka poreskih obveznika na šaltere Poreske uprave, čime štedimo i vrijeme i novac poreskih obveznika i mislimo na njihovo zdravlje, posebno sada u situaciji pandemije.

Koliko procesi digitalizacije utiču na naplatu prihoda i kakvi su bili rezultati u prošloj godini kada je u pitanju naplata javnih prihoda?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u prošloj godini prikupila 2,483 milijardi KM, što je za 0,2 odsto više nego u 2019. godini, koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave, u ovom obliku organizovanja. S obzirom na krizu koju je izazvala pandemija, možemo biti zadovoljni dostignutim nivoom naplate. Na pozitivne pokazatelje u naplati znatno su uticale mjere Vlade na ublažavanju posljedica virusa korona, jer je očigledno da nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika. Značajne zasluge za stabilizaciju javnih prihoda idu i redovnim aktivnostima Poreske uprave na kontroli i naplati javnih prihoda, odnosno pravovremenom preduzimanju mjera i radnji kako bi ta naplata bila što efikasnija.

Takođe, na ovaj trend u naplati svakako je uticalo i unapređenje elektronskih usluga poreskim obveznicima, koje olakšavaju prijavljivanje, a samim tim i izmirenje obaveza od strane poreskih obveznika.

Kakvi su efekti poreskih kontrola u prošloj godini i kakva je poreska disciplina u Republici Srpskoj?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u prošloj godini izvršila 4.335 redovnih terenskih i kancelarijskih kontrola i rješenjima naložila plaćanje 49,5 miliona KM novoutvrđenih obaveza s obračunatim kamatama. U poređenju s 2019. godinom izvršeno je više tih kontrola, te je i ostvaren njihov veći finansijski efekat. Kada su u pitanju kontrole izdavanja fiskalnih računa, lani smo izvršili ukupno 2.446 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te smo zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 1.434 prekršajna naloga na ukupan iznos kazne od 3,1 milion maraka. Istovremeno, inspektori Poreske uprave su u tom periodu za 35 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Poreska disciplina u RS se, u ovom smislu, može ocijeniti kao zadovoljavajuća, ali još ima neodgovornih pojedinaca koji ne izdaju fiskalne račune i zato i dalje pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane pozivamo da prijave slučajeve neizdavanja fiskalnih računa.

Razotkrili veću štetu po budžet
Kakvi su rezultati rada Poreske uprave RS kada je u pitanju razotkrivanje utaja poreza i drugih krivičnih djela?

MARIČIĆ: Inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove su u prošloj godini nadležnim tužilaštvima u RS dostavili 30 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su oštetili budžet RS u iznosu od oko 5,8 miliona maraka. U odnosu na godinu ranije, podnijeli smo više izvještaja i razotkrili veću štetu po budžet.

Najviše izvještaja, njih 25, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da su odgovorna lica u 17 preduzeća i osam fizičkih lica utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 4.827.546 KM štete za budžet RS. Izvještaji su podneseni i zbog sumnje u zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, te povrede prava radnika i nepravilnog izdvajanja sredstava. (Nezavisne)