SWOT - Seminar “Novi Zakon o Radu - Primjena" - Mart 2016.

 

Udruženje ekonomista RS SWOT je 1. marta u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom primjena novog Zakona o radu u Republici Srpskoj i izmjenama u odnosu na prethodni Zakon.
Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice.
Predavači su bili:
g-đa, Mira Vasić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (predsjednik radne grupe za izradu Zakona o radu),
g-din, Milenko Milekić, predsjednik Osnovnog suda u Banjaluci,
g-din, Todor Skakić, viši stručni saradnik u resoru rada u Min. rada i boračko invalidske zaštite (član radne grupe za izradu Zakona o radu).

Teme seminara su bile:

  • Zasnivanje radnog odnosa, vrste i trajanje ugovora o radu sa akcentom na ugovor o radu na određeno vrijeme i neodređeno vrijeme
  • Prijedlog obračuna plate, naknade plate i mjerenje radnog učinka
  • Prestanak radnog odnosa, razlozi, postupak, otkaz ugovora od strane radnika i otkaz ugovora od strane poslodavca
  • Zaštita prava radnika

Predavači su tokom seminara odgovarali na brojna pitanja i nedoumice a većina učesnika seminara je izrazila zadovoljstvo održanim edukacijama.

 

PREZENTACIJA:

 

Zakon o radu - KLJUČNE IZMJENE

 

GALERIJA: