Klijenti Komercijalnebanke AD Banjaluka prepoznali su našu strategiju poslovanja, a to je odgovorno ponašanje prema kapitalu i depozitima ko je su nam povjerili, odnosno sigurna,stabilna i dobro kapitalizovana banka, usmjerena na potrebe klijenata, kaže Boško Mekinjić, predsjednik Uprave ove banke.

Ka ko je re kao, na to upućuju i svi pokazatelji, a ko ji govore o rastu depozi ta i šte dnje, ali i poslovni rezultati, ko ji će biti daleko iznad prošlogodišnjih.

Nedavno ste Centralu Banke i Filijalu Banja Luka preselili na novu lokaciju u Ulicu Jevrejska 69. Šta će sve klijentima biti dostupno u ovom objektu?

MEKINJIĆ: Tako je. Preseljenje Centrale Banke i Filijale Banja Luka, u novu poslovnu zgradu je još jedan korak u sprovođenju strategije i ispunjavanju planova Banke, i ima za cilj da naše usluge još više približimo klijentima i poslovnim partnerima, ali i da poboljšamo uslove rada zaposlenih, i ponosni smo na to. Novi poslovni prostor je karakterističan po otvorenim komunikacijskim zonama, koji čine Banku pristupačnijom, u skladu sa sloganom „Meni najbliža“, te klijentima i poslovnim partnerima pružaju ugodan ambijent u poslovanju.

Poslovni prostor je zasnovan na unaprijeđenom korisničkom pristupu, koji je fokusiran na zadovoljstvo klijenata, kako kroz kvalitet usluge, tako i kanale i tehnologiju koja je dostupna klijentima u novom prostoru. Posebne funkcionalnosti koje omogućava novi prostor jesu parking mjesta za klijente, usluge dnevno noćnog trezora koji je raspoloživ za klijente 24h dnevno i usluge podizanja gotovine na bankomatu.

U cilju pružanja dodatne vrijednosti i kako bi se skratilo vrijeme čekanja, klijentima je na raspolagnju besplatan wi-fi, i inovativna zona sa ugodnim sjedećim mjestima i video sadržajima, te tableti i mobilni uredjaji putem kojih im ljubazno osoblje može prezentovati usluge elektronskog i mobilnog bankarstva.

Na novoj lokaciji, ljubazni i profesionalni lični bankari omogućavaju savjetovanje, informacije o ponudi svih bankarskih proizvoda i usluga.

Intezivno ulažemo u razvoj poslovne mreže, komunikacijske servise i modernizaciju usluga sa ciljem da naše usluge maksimalno približimo klijentima.

Iako nastojimo digitalizovati sve usluge u skladu sa standardima savremenog bankarstva, za klijente starije populacije koji preferiraju konzervativno bankarstvo i uslugu usključivo „u banci“, na raspolaganju je ljubazno profesionalno osoblje.

Naredne sedmice banke obilježavaju “Nedelju štednje“. Da li postoji povjerenje u banke kada je riječ o depozitima građana u našoj zemlji, kakvi su trendovi kretanja u Komercijalnoj banci ad Banja Luka, kada su u pitanju depoziti kao odraz povjerenja klijenata u banku i očekivanja za naredni period?

MEKINJIĆ: Bankarski sistem Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cjelini je stabilan i adekvatno kapitalizovan, u prilog čemu govore i empirijski podaci i izvještaji Agencije za bankarstvo RS i Agencije za bankarstvo FBiH. Zahtjevi nove regulative, implementacija evropskih direktiva za poslovanje i kontrolu banaka, svakako su dodatno doprinijeli očuvanju i jačanju sigurnosti i stabilnosti bankarskog sektora Republike Srpske. Povjerenje klijenata u banke postoji, s tim da osim kamatnih stopa klijenti vode računa o sigurnosti svojih uloga.

U Komercijalnoj banci ad Banja Luka, i u ovoj poslovnoj godini je evidentan pozitivan trend u segmentu depozita i štednje građana, ali i depozita ostalih klijenata. Od početka godine depoziti građana su porasli za preko 20%, u odnosu na stanje 31.12.2017.godine, dok su depoziti ostalih klijenta iz segmenta privatnog i javnog sektora, zabilježili znatno više stope rasta.

Odgovorno se ponašamo prema depozitima koje su nam klijenti povjerili, ali i sopstvenom kapitalu, tako da prilikom kreditiranja klijenata izuzetno vodimo računa o analizi boniteta klijenata.

Očekujemo da će se ovi trendovi rasta depozita građana, ali i ostalih klijenata, nastaviti i u budućem periodu, jer klijenti prepoznaju našu strategiju poslovanja, a to je odgovorno ponašanje prema kapitalu i depozitima koje su nam klijenti povjerili, odnosno sigurna, stabilna i dobro kapitalizovana banka, usmjerena na potrebe klijenata.

Kakve sve pogodnosti Vaša Banka nudi klijentima ? Na koji način ćete obilježiti Međunarodni dan štednje?

MEKINJIĆ: Odgovorno brinemo o potrebama i zahtjevima kijenata, kontinuirano unaprijeđujemo svoje proizvode, te smo kreirali čitavu lepezu štednih proizvoda. Kreirali smo posebe štedne proizvode za odrasle „slobodna štednja“, ali i najmlađu populaciju „cvrčak slobodna štednja“, koji su pogodni jer omogućavaju potpunu dostupnost sredstava, uz neograničen broj uplata i isplata, a uz stimulativne kamatne stope obezbjeđuju dodatni prihod za sredstva koja su raspoloživa.

U skladu sa standardima savremenog bankarstva, putem online servisa (elektronsko bankarstvo i mobilno bankarstvo), klijenti online svakodnevno imaju uvid u sve svoje štedne račune, odnosno debitne i kreditne kartice, mogu samostalno upravljati svim svojim štednim računima, vršiti transakcije prenosa i konverzije sredstava, odnosno štedjeti u skladu sa vlastitim potrebama i obavljati druge usluge.

Međunarodni dan štednje tradicionalno ćemo obilježiti promovisanjem štednje, i podsjećanjem javnosti na značaj štednje kao dobre navike koju treba njegovati. Posebnu pažnju posvetićemo najmlađoj populaciji u instituacijama koje brinu o vaspitno-obrazovnom razvoju djece i njihovoj zdavstveno i socijalnoj zaštiti, te smo planirali uručivanje štednjih knjižica sa novčanim ulogom za prvorođenu bebu 31.10.2018.godine na Univerzitetetskom kliničkom Centru Banja Luka, uručivanjem štednog uloga za mališane vrtića „Kolibri“, te nagrađivanjem najboljih učenika Ekonomske škole Banja Luka i studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

U duhu promovisanja štednje za najmlađu populaciju, ali i podržavanja nataliteta, Banka je tokom godine u mjesecima avgust, septembar i oktobar, provodila promociju štednje, uručivanjem štednih knjižica i uloga bebama rodjenim u svim porodilištima Republike Srske i BiH.

Povodom Međunarodnog dana štednje, cjeneći povjerenje koje su nam ukazali klijenti koji imaju sredstva na tekućem računu u Banci, ukoliko izvrše oročavanje sredstava do 31.10. odnosno u Nedjelji štednje, Banka nudi posebnu ponudu oročavanja sredstava na različite periode, tako da štedni ulog raste sigurno, a da su sredstva uvijek i odmah dostupna na zahtjev klijenta.

Obzirom da ste članica velike grupe Komercijalna banka ad Beograd, koja je u većinskom državnom vlasništvu, i lider u štednji građana, da li slijedite strategiju poslovanja matične banke kada je u pitanju štednja i sigurnost građana? Da li nudite klijentima kao članica grupe dodatne pogodnosti?

MEKINJIĆ: Apolutno da. Kao članica grupe poštujemo sve grupacijske standarde. Strategijom poslovanja sigurne i stabilne banke, obezbjeđujemo stalni trend rasta depozita i štednje građana, ali i ostalih klijenata.

Kao članica grupe, klijentima možemo da ponudimo najpovoljnije tarife za plaćanje i transfer sredstava prema Republici Srbiji. Osim toga nudimo jedinstvene usluge na svim bankomatima grupe Kombank, i obavljanje transakcija bez provizija.

Bliži se kraj godine. Šta je bio poslovni plan u ovoj godini i da li će on biti ispunjen?

MEKINJIĆ: Ostvareni rezultati po svim segmentima poslovanja su iznad planiranih veličina. Posmatrano na dan dan 30.09.2018.godine ostvaren je rast aktive od 25,30% u odnosu na 31.12.2017.godine, dok ostvareni poslovni rezultat ima stopu rasta od 35,78% u odnosu na poslovni rezultat 2017.godine. Uz to, realizovane vrijednosti kvaliteta portfolia znatno bolje u odnosu na planirane, i značajno bolje u odnosu na prosjek na nivou bankarskog sektora, uz kontinuiran trend poboljašnja kvaliteta portfolia u odnosu na prethodni period, zahvaljujući konzervativnoj politici upravljanja kreditnim rizikom. Kontinuiran rast depozita i građana i privatnog i javnog sektora, pokazatelj su održavanja i jačanja povjerenja klijenata u Banku.

Pored poslovnih rezultata, značajan i uspješno realizovan je projekat preseljanja Centrale Banke i filijale Banja Luka na novu lokaciju, koji pored dodatnih funkcionalnosti za klijente, obezbjeđuje za zaposlene bolje radne uslove i veći stepen zadovoljstva, a upravi Banke i menadzmentu, omogućava efikasnije upravljanje, jer smo sada svi na jednoj lokaciji.

Uz to, u cilju da sa svojim sloganom „Meni najbliža“ još više približimo usluge klijentima, otvorene su nove lokacije Banke, Agencija u Banja Luci na adresi Kralja Petra I Karadjordjevića, zatim Agencija na lokaciji Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, te Agencija u Šipovu. Filijale Sarajevo i Trebinje u tekućoj godini su preselile na nove lokacije, što je takođe bazirano na konceptu unaprijeđenja pristupa prema klijentima. Do kraja ove godine, i u cilju unaprijeđenja pokrivenosti grada Banja Luka, kao univerzitetskog centra, planiramo da otvorimo još jednu agenciju u Banjaluci, Agenciju Bulevar, kao i agenciju u Bileći.

U skladu sa potrebama naših klijenata, konstantno širimo i mrežu bankomata, te smo ovu uslugu u poslovnoj 2018.godini učinili dostupnom klijentima na lokacijama Olimpijskog centra Jahorine, Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, u Sarajevu u samom centru grada na lokaciji Ul.Maršala Tita. Preseljem Centrale i Filijale Banja Luka na novu lokaciju, klijenti usluge bankomata imaju i na novoj lokaciji, s tim da je i dalje dostupna ova usluga u Gospodskoj ulici.

Imajući u vidu ostvarene planove i rezultate poslovanja u poslovnoj 2018.godini, možemo biti zadovoljni, i pripremamo poslovne incijative za narednu poslovnu godinu, od čega već mogu da najavim širenje poslovne mreže u Istočnom dijelu RS, te otvaranje poslovnica u Foči, Andrićgradu, Doboju, Dereventi, i dr.

Nastavljamo sa procesom modernizacije i širenja postojeće mreže bankomata i POS terminala, sa ciljem unaprijeđenja digitalnih servisa, i povećavanja sigurnosti banke i klijenata, kao i skraćivanja vremena za obavljanje transakcija.

Imajući u vidu ostvarene rezultate, koji uključuju konstatan rast depozita i građana i drugih klijenata, želio bih zahvaliti svim našim klijentima na ukazanom povjerenju. Uvažavajući povjerenje klijenata, mi ćemo i dalje raditi odgovorno, i nastojati da i poslujemo u skladu sa potrebama i očekivanjima naših klijenata.

Ujedno se zahvaljujem svim kolegama koji su zaslužni za rezultate koje postižemo!