SARAJEVO – Član misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Milan Cuc novi je rezidentni predstavnik te međunarodne institucije u BiH.

On bi trebalo 17. ili 18. septembra da stigne u Sarajevo, odakle će ubuduće pratiti aktivnosti BiH vezane za ispunjavanje uslova iz stendbaj aranžmana, potvrđeno je u MMF-u.

Zajedno sa Cucom stiže i delegacija MMF-a koja će obaviti razgovore sa zvaničnicima u Banjaluci i Sarajevu, prije zvanične provjere u novembru o ispunjavanju uslova iz pisma namjere ove finansijske institucije, od koje će zavisiti prebacivanje druge tranše kredita, čija je ukupna vrijednost 1,2 milijarde evra.

BiH od avgusta prošle godine nije imala rezidentnog predstavnika MMF-a, do kada je tu funkciju obavljao Grejem Slek.

Centralna banca BiH objavila je danas da je na račun držanja SDR-a (specijalnih prava vučenja) doznačeno oko 125,35 miliona SDR-a, što je oko 266,9 miliona KM, saopšteno je iz ove banke.

 Novac je doznačen na račun SDR Centralne banke BiH po osnovu alokacije SDR-a od MMF-a koji je dodijelio BiH 140,4 miliona SDR-a, dok će preostali iznos od 15 miliona SDR-a, koji predstavlja specijalnu alokaciju, biće doznačen 9. septembra.

Sredstva su doznačena na osnovu odluke Odbora guvernera MMF-a od 7. avgusta o alokaciji SDR-a u vrijednosti od 250 milijardi dolara koja će biti doznačena svim njenim članicama u SDR valuti, na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a.

Sredstva mogu biti iskorištena za jačanje deviznih rezervi i za spoljnu likvidnost, a prema preporuci MMF-a, ni u kom slučaju se ne bi smjela koristiti za povećanje budžetske potrošnje.

SDR je baziran na korpi međunarodnih valuta koju čine evro, dolar, japanski jen i britanska funta, a računi držanja SDR-a predstavljaju devizne rezerve članica MMF-a, koje države imaju kod njihovih centralnih banaka, navodi se u saopštenju.

Odobrena alokacija SDR-a ne smije biti zamjena za postojeći stendbaj aranažman ili neki drugi program, kao što ne bi trebalo da na bilo koji način dođe do odlaganja provođenja politika i mjera usvojenih tekućim programom

Izvor Agencije