SARAJEVO – Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić i šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kostas Hristu usaglasili su se da je od izuzetne važnosti brzo usvajanje budžeta institucija BiH za 2011. godinu.

U saopštenju Savjeta ministara BiH navodi se da su Vrankić i Hristu razgovarali o makroekonomskoj situciji u BiH i izvršenju budžeta u 2010. godini.

Sagovornici su zajednički ocijenili da su institucije BiH izvršile sve obaveze u skladu sa stendbaj-aranžmanom, te da je izvršenje budžeta instituicija u BiH u 2010. godini u skladu sa planiranim.

Vrankić je informisao delegaciju MMF-a o posljedicama zastoja u usvajanju budžeta institucija BiH.

Tokom sastanka je zaključeno da bi Fiskalni savjet BiH trebalo da predstavlja strateško tijelo za sveobuhvatnije analize i predlaganje mjera za poboljšanje ekonomske i fiskalne atmosfere u BiH.

Posjeta delegacije MMF-a je tehničke prirode i predstavlja pripremu za četvrti redovni zvanični pregled napretka po stendbaj-aranžmanu, koji će biti izvršen nakon uspostavljanja Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije BiH.

Izvor Agencije