BANJALUKA – Klijentima koji imaju kredite u bankama u Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno da reprogramiraju svoje kreditne obaveze, produženjem krajnjeg roka za otplatu kredita do 12 mjeseci ili odobrenjem grejs perioda u toku otplate kredita do 12 mjeseci u kojem plaćaju samo obračunatu kamatu.

Odluku o reprogramu kreditnih obaveza za fizička lica donijela je Agencija za bankarstvo Republike Srpske s ciljem ublažavanja posljedica ekonomske krize.

– Ovom odlukom građanima se omogućava da se na njihov zahtjev izvrši reprogram kreditnih obaveza i to produženjem krajnjeg roka za otplatu kredita do 12 mjeseci, čime se smanjuje rata kredita ili odobrenjem grejs perioda u toku otplate kredita do 12 mjeseci, za koliko se produžava i krajnji rok otplate kredita, a tom periodu dužnik plaća samo obračunatu kamatu – kažu u Agenciji.

Ovim će, dodaju, biti olakšano vraćanje kredita građanima koji ostanu bez posla ili su im plate, usljed negativnih efekata globalne finansijske krize, značajno smanjene i neredovne.

Ovu odluku pozdravili su i predstavnici bankarskih i finansijskih institucija u BiH, na sastanku koji je održan ove sedmice i predložili da se takva odluka donese i za privredne subjekte s ciljem olakšavanja njihovog poslovanja u uslovima globalne krize. Ova odluka donesena je prvi put u RS, a u FBiH ona već postoji.

U Agenciji za bankarstvo RS ističu da je u fazi razmatranja i slična odluka za reprogram kreditnih obaveza privrednim subjektima.

Uslovi

Dužnik može podnijeti zahtjev za reprogram uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje da je izgubio posao bez lične krivice, da mi je plata značajno smanjena, da mu plata kasni najmanje tri mjeseca ili da je došao u situaciju da ne može uredno ispunjavati svoje kreditne obaveze zbog nekog drugog razloga izazvanog finansijskom krizom.

Izvor Glas Srpske