Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je u okviru projekta „Finansijska pismenost“, u saradnji sa svojim partnerima, organizovalo predavanje na Ekonomskom fakultetu .

Pred oko 120 učesnika održana su tri predavanja.

Projekat se realizuje s ciljem da se što više građana upozna sa osnovama autoodgovornosti i osiguranja od nezgoda, osiguranja imovine i života, dobrovoljnom penzijskom osiguranju i njegovim prednostima.

Paralelno s predavanjima, Udruženje će sa svojim partnerima realizovati i kampanje na TV stanicama, društvenim mrežama i portalima iz Republike  Srpske.

U okviru projekta će biti napravljeni i edukativni filmovi o značaju i vrestama osiguranja.