BANJALUKA – Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su Zakon o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS, kojim se uređuje osnivanje, način rada i ovlašćenja ovog tijela, kao i način međusobne saradnje i koordinacije Komisije za hartije od vrijednosti RS, Agencije za bankarstvo RS i Agencije za osiguranje RS.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje i organizovanje efikasnije saradnje i koordinacije rada nadzornih organa finansijskog sektora RS, radi očuvanja njegove efikasnosti i stabilnosti i obezbjeđenja zaštite prava korisnika usluga finansijskog sektora.

Iako su regulatorni i nadzorni organi finansijskog sektora već obavezani i upućeni na međusobnu saradnju, u obrazloženju Zakona se navodi da je potrebno unaprijediti i učiniti efikasnijom njihovu saradnju u funkciji ostvarivanja ciljeva nadzora.

Predstavnici Ministarstva finansija RS, koje je predlagač ovog zakona, prihvatili su amandmane Kluba poslanika PDP-a da članovi Komiteta i Komisije za saradnju ne primaju naknadu za svoj rad, jer je riječ o licima koja su već zaposlena, pa je zakonom predviđena samo naknada za tekuće troškove članova ovih tijela.

Izvor Agencije