Udruženje ekonomista RS SWOT uskoro će započeti sa sprovođenjem obuke iz oblasti javnih nabavki za potrebe jačanja internih kapaciteta ugovornih organa i ponuđača u regiji Banja Luka. Obuka je planirana u okviru projekta “Jačanja učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH”, i finansijski je podržana od strane GGF fonda, čime su učesnici edukacija oslobođeni troškova naknada za učešće u edukacijama.

 

Edukacije će biti realizovane u periodu od septembra do novembra 2018. godine. Za potrebe ove obuke razvijeni su novi kurikulumi, koji će sa učesnicima edukacija biti obrađeni kroz četiri zasebna modula. Planom je predviđeno da obuku do kraja novembra završi do četrdeset polaznika iz ugovornih organa i isto toliko od strane ponuđača.