U 2019. godini Udruženje ekonomista Republike Srpske i Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu sklopili su sporazom o saradnji. Kao jedan od plodova te saradnje, prije par dana,  svjetlost dana ugledala je knjiga Vodič kroz finansijski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine autora prof. dr Marka Đoga, doc. dr Boška Mekinjića i dr Miloša Grujića.

Sami autori navode kako su postojala tri motiva za nastanak ove knjige. Prvi je uočeni nedostatak zvanične publikacije koja bi objedinila podatke o cjelokupnom finansijskom sistemu sa svim njegovim sektorima i za oba entiteta. Drugi motiv bi se mogao nazvati „ljetopisnim“. Naime, ova knjiga ima za cilj da posluži kao izvor podataka za sve one istraživače finansijskog sektora BiH koji će tek doći i koji će željeti da steknu širu sliku njegovog razvoja u prvim decenijama po okončanju rata. Treći motiv je obrazovni. Ova knjiga može da posluži kao pomoćna literatura studentima ekonomskih fakulteta na predmetima poput Regionalnih finansijskih sistema zemalja Zapadnog Balkana ili Ekonomije BiH.

Knjiga je struktuisana tako da nakon Uvoda u kojem se objašnjavaju društvene okolnosti unutar kojih se razvijao finansijski sistem zemlje i gdje su dati sumarni podaci o njegovoj veličini i strukturi, obraćuje razvoj bankarskog sektora, osiguravajućeg sektora, mikrokreditnog sektora, berzi, sektora davalaca lizinga i privatnih penzionih fondova u zasebnim poglavljima.

Radi se o izuzetno informativnoj knjizi koja sadrži čak 112 tabela. Ovako veliki broj je nastao usljed pristupa prema kojem se prvo daju podaci za finansijski sistem Republike Srpske, zatim FBiH i na kraju sumarno za finansijki sistem BiH u cjelini što i objašnjava naslov.

Knjiga je dvojezična (srpsko-engleska) pri čemu su u srpskom izdanju sve veličine izražene u domaćoj valuti (Konvertibilnoj marci), dok su u engleskom izdanju  izražene u Evrima, što ukazuje na ambicije autora da knjiga nađe svoj put i do inostranih istraživača.

O kvalitetu knjige govori i iskustvo njihovih autora. Tako je prof. dr Marko Đogo dugogodišnji rukovodilac sektora za bankarstvo u Udruženju ekonomista Republike Srpske, doc. dr Boško Mekinjić je doskorašnji Predsjednik Udruženja banaka u BiH i direktor Komercijalne banke a.d. Banja Luka, a dr Miloš Grujić direktor PREF-a sa bogatim isksutvom rada na berzi, aktivno uključen u osnivanje prvog privatnog penzionog fonda u BiH.