BANJALUKA – Štedni ulozi stanovnika trenutno su najsigurniji u bankama jer je bankarski sektor Republike Srpske dugoročno jedan od najstabilinijih u BiH, a tome u prilog ide i aranžman MMF – kojim su štedni ulozi stanovništva dodatno zagarantovani.

Prema riječima predsjednik Sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS – SWOT  Aleksandra Ljuboje bankarski sektor u RS stabilan je zahvaljujući, prvenstveno dobroj kapitalizaciji banaka, ali i dobroj regulativi od strane Agencije za bankarstvo RS.

“Zbog toga, u bankama je danas sigurno štedjeti. Investicioni fondovi, s druge strane, daju veći prinos od banaka, ali samim tim i veći rizik. Fizička i pravna lica u pravilu su sklonija da štede u bankama, jer nemaju mogućnost analize i procjene ulaganja”, objasnio je Ljuboja.

Penzioni fondovi, životno osiguranje, hartije od vrijednosti i drugi vidovi štednje koji su u svijetu vrlo popularni, kod nas još uvijek nisu zaživjeli.

Ekonomisti ovo objašnjavaju time da stanovnici Srpske još uvijek novac, bez obzira na poljuljano povjerenje, radije povjeravaju bankama nego investicionim fondovima koji su kod nas počeli da funkcionišu tek odnedavno.

U Centralnoj banci BiH kažu da je povjerenje građana u bankarski sektor poljuljano dijelom zbog straha od krize, a dijelom i zbog poteza koje su pojedine banke povukle u svom poslovanju, a tiču se kamatnih stopa.

“Činjenica je da su uslovi u kojima banke u BiH djeluju značajno drugačiji u odnosu na period prije godinu ili dvije, novac je postao skuplji i teže dostupan, a na visinu kamatne stope, osim euribora, utiču i drugi faktori”, rekli su u Centralnoj banci.

Ističu da nijedna komercijalna banka u ovoj godini nije imala probleme s likvidnošću, pa su svi zahtjevi građana za isplatom ispoštovani.

“Mjere koje je preduzela Centralna banka BiH značajno su podržale napore komercijalnih banaka. Može se reći da je sada prisutan blagi trend povećanja depozita, a tome u prilog govore i statistički podaci”, kazali su u Centralnoj banci.

Ekonomisti stanovnicima RS preporučuju da, bez obzira koji vid štednje odabrali, svaki od njih je sigurniji od čuvanja novca kod kuće.

Prema podacima Centralne banke ukupni depoziti stanovništva u BiH na kraju maja 2009. godine iznosili su 5,21 milijardi maraka, što je za oko 270 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 5,48 milijardi maraka. Od ukupnog iznosa depozita stanovništva, depoziti po viđenju iznose oko dvije milijarde maraka, dok su oročeni i štedni depoziti 3,2 milijarde maraka.

Izvor Glas Srpske