Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT objavilo je drugi broj stručnog časopisa Journal of Contemporary Economics, koji donosi četiri nova rada. Novi broj bavi se specifičnostima BiH kao odrednice direktnih stranih investicija, zatim uticajem grupa na stilove menadžmenta dok se treća tema bavi problematikom javno-privatnog partnerstva u zemljama zapadnog Balkana. Četvrti rad posvećen je računovodstvenoj tematici baveći se uticajem procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16.