SARAJEVO – Banke u BiH imaju optimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u drugom kvartalu, dok istovremeno očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima, pokazuje anketa Centralne banke BiH.

Prema ovoj anketi u kojoj je učestvovalo osam najvećih banaka u BiH, banke predviđaju da će doći do pooštravanja standarda za potrošačke i nenamjenske kredite stanovništvu u drugom kvartalu, kao i ublažavanje kreditnih standarda za odobravanje kratkoročnih i dugoročnih kredita preduzećima.

Banke su navele da je u prvom kvartalu došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima u odnosu na prethodni kvartal.

U prvom kvartalu došlo je do ublažavanja standarda za odobravanje stambenih kredita kao i potrošačkih i nenamjenskih kredita u odnosu na prethodni kvartal – smanjene su provizije i naknade, produženi rokovi i maksimalni iznosi kredita, dok su nastavili da se pooštravaju uslovi vezani za zahtjeve kolaterala na kredite stanovništvu.

U prvom tromjesečju udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu blago je povećan u odnosu na prethodno tromjesečje.

Potražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste i u prvom kvartalu, a prema izvještajima banaka, potražnja za dugoročnim kreditima veća je od potražnje za kratkoročnim kreditima.

U prvom kvartalu nije bilo promjene kreditnih standarda za kratkoročne kao i za dugoročne kredite preduzećima.

U pogledu uslova odobravanja kredita preduzećima, kamatne marže su imale neto efekat pooštravanja, a nasuprot tome, u pogledu ročnosti došlo je do neto efekta ublažavanja, dok su provizije i naknade, zahtjevi u pogledu kolaterala i maksimalni iznos kredita ostali nepromijenjeni.

U prvom tromjesečju došlo je do neznatnog pada udjela odbijenih zahtjeva za kredite preduzećima u odnosu na prethodni period. (Agencije, Foto Centralna banka)