BANJALUKA – Prema novom Zakonu o akcizama koji je predvidio uvođenje akciznih markica za svu kafu namijenjenu za maloprodaju, u prodaji od sutra može biti samo kafa obilježena akciznim markicama, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) BiH.

Sva lica koja od sutra budu prodavala kafu bez da je obilježena akciznim markicama biće u prekršaju. Kazne za prodaju akciznih proizvoda koji nisu obilježeni akciznim markicama za pravna lica iznose od 1.000 do 200.000 KM, a za preduzetnike od 1.000 do 20.000 KM.

Kako bi se izbjegli prekršaji i kažnjavanje pozivamo sva lica koja prometuju kafu u maloprodaji da UIO podnesu zahtjev za izdavanje akciznih markica za kafu, kako bi istim obilježili kafu radi nesmetane prodaje nakon početka mjeseca oktobra ove godine.

Zahtjev za štampanje/izdavanje markica podnosi se nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu poreskog obveznika. Zahtjev se podnosi na propisanim obrascima, a za kafu to je obrasc ZI-KA (dostupan na web stranici UIO).

Troškove štampanja markica snosi obveznik – podnosilac zahtjeva za štampanje markica. Dokaz o uplati troškova obveznik je dužan priložiti uz zahtjev za štampanje.

Izdavanje markica obveznicima vrše regionalni trezori UIO prema sjedištu obveznika. Od početka primjene novog Zakona o akcizama Uprava za indirektno oporezivanje je izdala oko 15 miliona komada akciznih markica za kafu.

Izvor Agencije