BEOGRAD – Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odgodila je za oktobar zaključenje druge revizije kreditnog aranžmana sa Srbijom vrijednog oko tri milijarde evra zbog čega neće moći da povuče drugu tranšu u visini od 600 do 700 miliona evra ovog kredita, rekao je Albert Jeger, šef Misije MMF-a koja je boravila proteklih dana u Beogradu.

Jeger je, na konferenciji za novinare na kraju razgovora sa Vladom Srbije o drugoj reviziji kredita, rekao da je na ovim sastancima dogovoreno da MMF za sada neće zaključiti drugu reviziju nego će je kombinovati sa trećom revizijom koja je planirana za kraj oktobar kada će Misija MMF-a ponovo posjetiti Beograd.

On je naveo da će ako se tada postigne sporazum i zaključi kombinovana druga i treća revizija, onda obje tranše biti na raspolaganju Srbiji odnosno više od 1,2 milijarde evra.

Jeger je rekao da je MMF podržao namjeru Vlade Srbije da smanji javnu potrošnju i izvrši reforme u četiri sektora u penzionom sistemu i socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravstvu i državnoj administraciji, navodeći da je to veliki poduhvat.

Govoreći o pomoći od 600 miliona dolara za pokrivanje budžetskog deficita Srbije, Jeger je rekao da je posebno važno da Srbija uradi fiskalnu strategiju i da da dovoljne garancije za njeno provođenje, jer je dosadašnje finansiranje budžeta privremeno.

On je naveo da je u proteklih deset dana razgovora konstatovano da postoje ohrabrujući znaci da se ublažava pad srpske ekonomije i da finansijske tenzije popustile, te da očekuje da se proizvodnja u Srbiji stabilizuje u drugoj polovini ove godine, dok se iduće godine može očekivati skroman oporavak privrede od 1,5 odsto.

Ministar ekonomije i regionalno razvoja Srbije Mlađan Dinkić izrazio je zadovoljstvo rezultatima razgovora sa MMF-om, navodeći da je Srbiji odobreno i da joj na raspolaganju dodatnih 600 miliona dolara odnosno oko 420 miliona evra MMF-a koji joj je dat za finansiranje budžetskog deficita.

Dinkić je rekao da je najvažnije za građane da neće biti smanjenja plata i penzija niti povećanja poreza, nego će se umjesto toga ići na smanjenje nepropisnog javnog sektora navodeći da će se o tome tražiti i mišljenje opozicije.

On je naveo da postoje ohrabrujući znaci u srpskoj ekonomiji koja je već nekoliko mjeseci u fazi stabilizacije, te dodao da će Srbija izaći iz recesije od početka iduće godine.

Dinkić je rekao da Vlada ima projekcije za koliki broj ljudi će se smanjiti državna uprava i dodao da će biti i donijeta zabrana novog zapošljavanja, te da postoji ideja da se sve mjere za smanjenje javnog sektora unesu u poseban zakon kao garancija da će biti provedene.

Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da je dobijena podrška MMF-a da ova banka nastavi sa dosadašnjom monetarnom politikom i dodao da postoji rizik da inflacija izađe iz planiranog jednocifrenog okvira zbog cijena benzina.

Srbija i Misija MMF-a su u okviru druge revizije kreditnog aranžmana, vrijednog oko tri milijarde evra postigli dogovor da državni deficit iznosi 4,5 odsto bruto društvenog proizvoda ili 132,5 milijardi dinara i da neće biti smanjene plate i penzije niti će biti povećani porezi.

Ministar finansija Diana Dragutinović rekla je na konferencviji za novinare da je postignuta saglasnost u proteklih deset dana oko monetarne politike finansijskog sektora, budžeta i fiskalne politike za 2009. godinu.

Ona je navela da je ostalo da se još postigne saglasnost oko budžeta za 2010. godinu, odnosno da li će budžetski deficit iznositi 3,5 ili četiri odsto od BDP.

Dragutinovićeva je za kraj oktobra najavila ponovnu posjetu Misije MMF-a Beogradu, navodeći da je Vlada Srbije iskazala spremnost da smanji javnu potrošnju, koja ne znači samo smanjenje broja zaposlenih, nego i korjenite reforme.

Ona je navela da su ekonomska kretanja u drugoj polovini godine povoljnija nego u prvoj i da to uliva optimizam.

Izvor Agencije