Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je interaktivni on line seminar o načinu ostvarivanja prava na poreske olakšice u okviru mjera koje je Vlada RS propisala radi prevazilaženja posljedica nastalih uslijed pandemije Corona virusa.

Webinaru je prisustvovalo 55 učesnika, a na pitanja učesnika webinara su odgovarali direktor PU RS Goran Maričić i Persa Paić, pomoćnik direktora Poreske Uprave Republike Srpske.

Teme webinara su bile:
• Šta obuhvata Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koja je stupila na snagu 11.04.2020.
• Ko ima pravo na korištenje pomoći?
• Potrebni obrasci i procedure za ostvarenje pomoći propisanim Uredbom
• Saznajte sve o produženim rokovima podnošenja prijava te plaćanju poreskih obaveza

U anketi koju smo sproveli nakon webinara, koji je realizovan putem zoom aplikacije, učesnici su ocjenili da je webinar bio iznad njihovih očekivanja i da su na jednostavan način, dobili sva pojašnjenja u vezi sa mjerama koje je uvela Poreska uprava.