BANJALUKA – Agencija za osiguranje Republike Srpske  je, u okviru svoje nadležnosti koja se odnosi na zaštitu potrošača, pokrenula projekat “Finansijska pismenost u osiguranju” sa ciljem da razvije pozitivan stav građana Republike Srpske prema osiguranju.

“Taj stav bi se trebao ostvariti podizanjem svijesti građana o važnosti i ulozi osiguranja, kao i podizanjem nivoa znanja o pojedinim vrstama osiguranja”, saopšteno je danas iz Agencije.

Kako bi to postigli, u okviru projekta će se održati javna predavanja u Banjaluci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu o ulozi i značaju životnog osiguranja, osiguranja vozila (autoodgovornost i kasko), osiguranja imovine, osiguranja od nezgode i dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Predavanja će biti besplatna za sve zainteresovane građane, koji će biti u prilici da i u direktnoj komunikaciji sa predavačima otklone sve nedoumice koje su imali u vezi sa osiguranjem.

Pored predavanja, Agencija će napraviti edukativne video sadržaje koji će jednostavnim jezikom, razumljivim građanima, obraditi različite vrste osiguranja, i to sa aspekta njihove uloge i značaja za pojedinca, pokrivenih rizika, te na šta trebaju obratiti pažnju prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju.