BANJALUKA – Uvođenje diferencirane stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) poželjno je u BiH, a prije svega radi zaštite najugroženijih kategorija stanovništva koje su u posljednje vrijeme sve više pogođene.

Smatraju ovo ekonomisti, udruženja poslodavaca i potrošača nakon što je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH ponovo aktuelizovano uvođenje druge stopa PDV-a uz postojeću od 17 posto.

Direktor UIO BiH Kemal Čaušević je, govoreći o usklađivanju bh. zakonodavstva sa legislativom EU u sklopu provedbe “Twining projekta”, u naredne dvije godine najavio i izmjene Zakona o PDV-u kojima bi bila uvedena druga stopa PDV-a.

Ratko Kovačević, portparol UIO BiH, kazao je da je direktor Čaušević izmjene stopa PDV-a najavio jer su one jedan od glavnih prioriteta u platformama političkih stranaka koje treba da konstituišu novu vlast u BiH.

Ekonomista Izudin Kešetović smatra da bi uvođenje diferencirane stope PDV-a bilo dobro imajući u vidu ekonomski, finansijski, socijalni i politički aspekt.

“U situaciji kad su budžeti napregnuti i kada su rashodovni zahtjevi veliki, a oko 70 posto stanovništva je u zoni siromaštva i njihova socijalna slika ne može biti ublažena budžetskim sredstvima, onda je logično da se ide na drugu stopu PDV-a”, objašnjava Kešetović i dodaje da bi osim za životne namirnice nižu stopu poreza trebalo uvesti za lijekove i učila za djecu.

Takođe, radi podsticaja domaće potražnje, smatra Kešetović, trebalo bi razmišljati o smanjenju poreza za neke visokooporezovane djelatnosti kao što je građevinarstvo.

“Prihodi države koji bi na ovaj način bili smanjeni mogli bi se namiriti kroz efikasniji rad administracije i unapređenje cijelog fiskalnog sistema”, ističe Kešetović.

Dodaje da je bitan i politički aspekt, jer bi vlasti uvođenjem diferenciranih stopa doprinijele političkoj stabilnosti i dobile poene kod građana.

Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH, podsjeća da su iz UIO BiH stizala uvjeravanja da su spremni za primjenu još jedne poreske stope.

“Nismo konkretno razmišljali koje proizvode bi trebalo oporezovati nižom stopom, ali slažemo se da to treba biti za lijekove, hljeb, brašno i druge osnovne životne namirnice. Posebno stoga što životni standard stanovništva pada, penzije ne rastu, a polovina stanovništva živi na ivici siromaštva. To je jedno od rješenja za uspješniju socijalnu politiku”, ističe Bakšić.

Potrošači skeptični

U Udruženju potrošača u BiH kažu da je neprihvatljivo da se luksuz oporezuje istom stopom kao i hljeb, ulje, šećer i druge namirnice, ali nisu baš ubijeđeni da bi niže stope donijele prevelike koristi za građane.

“Bojimo se da se ništa bitno neće promijeniti i da ćemo opet biti prevareni kao što se dogodilo prilikom uvođenja PDV-a 2006. godine. Tada nam je govoreno da će biti socijalnih programa, da će penzije i plate biti veće, da će biti podsticaja privredi. Ništa od toga se nije dogodilo, pare od PDV-a su potrošene, a iz godine u godinu živimo sve gore”, kaže Mesud Lakota, sekretar Udruženja, i dodaje da je od PDV-a najviše profitirala administracija, kojoj su plate u proteklih pet godina više puta povećavane.

Izvor Agencije