SARAJEVO – Radnici u Federaciji BiH dobijaće godišnje uvjerenje u uplaćenim doprinosima na plate i ukoliko poslodavac nije izvršavao svoju obavezu u skladu sa zakonom moći će ga prijaviti Poreskoj upravi FBiH.

Ovo je jedna od novina u Zakonu o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa u FBiH o čijoj primjeni je u ponedeljak razgovarano na seminaru u Privrednoj komori Kantona Sarajevo.

“Svaki zaposleni će dobiti godišnje uvjerenje koliko je poslodavac u prethodnoj godini uplatio za njega doprinosa. Ako se ti podaci ne slažu s njegovim evidencijama, on može reagovati i predati zahtjev za provjeru tih podataka i PU FBiH će provjeriti da li su ti podaci tačni”, kazao je Midhat Arifović, direktor Poreske uprave FBiH.

Objasnio je da će time biti onemogućena praksa da poslodavac prijavi radnika, na primjer, četiri sata, a da on radi osam sati ili 15 sati dnevno, ili da prijavi radnika jedan mjesec, a da godinu dana za njega ne uplaćuje doprinose.

“Svaki zaposlenik sada će moći da utvrdi da li je poslodavac postupao u skladu sa zakonom i može reagovati ako nije”, istakao je Arifović.

Primjena novog zakona, koja je počela 1. januara ove godine, olakšava posao poslodavcima, jer neće morati ići u tri institucije da prijavljuju radnike, biće dovoljno da dođu u ispostave PU FBiH i jednim obrascem prijave zaposlene. Dodjela poreskog broja i registracija obveznika uplate doprinosa biće pojednostavljena, jer će se obavljati na jednom, a ne na više mjesta kao do sada. Novi sistem omogućiće Poreskoj upravi kvalitetnije praćenje poslodavaca i samih osiguranika, a što bi u krajnjem trebalo da rezultira povećanjem naplate doprinosa.

“Ovaj sistem onemogućava uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranja, a da u isto vrijeme poslodavac ne uplati doprinose za zdravstveno osiguranje, što je dosad bila praksa”, kazao je Arifović i napomenuo da sistem nije postavljen kruto kao u bivšoj zajedničkoj državi ili kao na primjer u Makedoniji, te će poslodavci opet moći djelimično izbjegavati svoje obaveze.

“Moći će se dogoditi da poslodavac isplati platu bez uplate doprinosa. Nadležna banka obavijestiće PU FBiH o tome, te naredni mjesec poslodavac neće moći isplatiti plate ukoliko nisu uplaćeni doprinosi za prethodni mjesec”, naglasio je Arifović.

Kaže da je napravljen kompromis zbog velikih sistema sa mnogo zaposlenih, poput “Borca”, “Krivaje”, KTK i drugih, koje ne bi mogle poslovati ako bi im bila zabranjena isplata plata bez istovremene uplate doprinosa.

Izvor Agencije