BANJALUKA – Radna grupa zadužena za izradu zakonskog rješenja u vezi sa prenosom prava raspolaganja i upravljanja imovinom komunalnih preduzeća na jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj, zaključila je da se treba izraditi poseban zakon kojim bi se regulisalo ovo pitanje.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS bilo je domaćin sastanka radne grupe koja je razmatrala izradu zakonskog rješenja u vezi sa prenosom prava raspolaganja i upravljanja imovinom komunalnih preduzeća na jedinice lokalne samouprave.

“Radna grupa sačinjena od predstavnika Vlade RS, Investiciono-razvojne banke, Pravobranilaštva, Centralnog registra hartija od vrijednosti, Saveza opština i gradova i Ekonomskog instituta iz Banjaluke, razmatrala je na koji način je moguće najefikasnije izvršiti prenos vlasništva i zaključila da se pristupi izradi posebnog zakona, kojim bi se regulisalo ovo kompleksno pitanje”, saopšteno je iz Ministarstva uprave uprave i lokalne samouprave RS.

Sastanku je prethodila inicijativa opština i gradova u RS o prenosu prava raspolaganja imovinom komunalnih preduzeća na jedinice lokalne samouprave, kao i jedan od zaključaka sa sastanka predstavnika Vlade i jedinica lokalne samouprave, održanog na Jahorini, 24. i 25. aprila, koji se odnosi na pristupanje izradi zakonskog rješenja, kojim bi se riješilo pitanje upravljanja komunalnim preduzećima.

Izvor Agencije