Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 11. Statuta Udruženja, potpredsjednik saziva 15.redovnu sjednicu Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, koja će se održati 11.11.2021. u Banjoj Luci u prostorijama Svetosavskog kulturnog kluba na adresi Bana Milosavljevića 8, s početkom u 19 h.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda 15. sjednice Skupštine Udruženja;
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne – 14.sjednice Skupštine;
3. Razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju ostavke na mjesto predsjednika Skupštine Udruženja Gorana Račića;
4. Razmatranje i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Udruženja;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Udruženja za poslovnu 2019. i 2020.godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana Udruženja za 2021.godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju ostavki članova Upravnog odbora – Mirjane Čomić, Aleksandra Ljuboje i Branka Sladojevića;
8. Razmatranje i donošenje odluke o potvrđivanju mandata kooptiranih članova Upravnog odbora Udruženja;
9. Razmatranje i donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora Udruženja;
10. Tekuća pitanja -razno

Molimo sve članove Skupštine da se odazovu pozivu. U slučaju spriječenosti članova da prisustvuju sjednici Skupštine, isti su dužni da blagovremeno obavijeste stručne službe Udruženja.

Banjaluka, 1.11.2021. godine

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ljiljana Marin