BANJALUKA – Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović razgovarao je sa stručnjacima za ekonomska pitanja Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNKTAD) Hansom Baumgartenom i Masimom Melonijem o politici direktnih stranih ulaganja u Srpsku.

text

Vidović je upoznao predstavnike UNKTAD-a o aktivnostima koje Vlada Srpske provodi radi poboljšanja poslovnog okruženja, planovima u narednom periodu, te organizaciji promocije i privlačenja stranih ulaganja u Republici Srpskoj.

Tema sastanka bila je i podrška direktnim stranim ulaganjima, promociji i postinvesticionoj podršci investitorima, saopšteno je iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Predstavnici UNKTAD-a provode prvu od dvije planirane misije u BiH čiji je cilj izrada Investicionog pregleda za BiH /Investment Policy Review/, sa preporukama za unapređenje ove oblasti.

U naredna dva dana ovi eksperti će posjetiti resorna ministarstva i nadležne institucije Vlade Republike Srpske, te Privrednu komoru i pojedine strane investitore.

UNKTAD je osnovan 1964. godine, kao stalno međuvladino tijelo, i to je glavni organ Generalne skupštine UN koji se bavi trgovinom, investicijama i razvojem.

Ciljevi organizacije su povećanje obima trgovine, investicija i mogućnosti razvoja zemalja u razvoju, kao i pomoć u njihovim naporima da se integrišu u svjetsku ekonomiju na ravnopravnoj osnovi.