SARAJEVO – Prihodi od indirektnih poreza za period januar – septembar 2020. godine iznosili su 5 milijardi i 327 miliona KM i manji su za 609 miliona KM ili 10,27% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 5 milijardi i 936 miliona KM.

Osnovni razlog pada prihoda od nidirektnih poreza je pandemija uzrokovana virusom Covid 19, koja je značajno uticala na smanjenje uvoza roba u BiH i izvoza roba iz BiH. U devet jeseci 2020. godine uvoz roba u BiH bio manji za 15,81 % u odnosu na isti period 2019. godine, što je znajačno uticalo na smanje prihoda prikupljenih od uvoznih dažbina. U istom periodu je došlo i do smanjenja izvoza roba iz BiH i to za 12,81 %, što potvrđuje i smanjenju ekonomsku aktivnost u BiH od početka izbijanja pandemije. Takođe, mnogi obveznici u BiH nisu radili u punom kapacitetu, što je uticalo i na smanjenje opšte potrošnje.

Nakon što je UIO izvršila povrat obveznicima u sistemu PDV-a u iznosu od 966 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar – septembar 2020. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 361 milion KM i manji su za 488 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

Samo u septembru 2020. godine prikupljeno je 624 miliona KM indirektnih poreza što je za 54 miliona KM manje u odnosu na septembar 2019. godine.

Za finansiranje državnih institucija za period januar – septembar 2020. godine raspoređen je iznos od 581 milion KM.