PRIJEDOR – Anketiranje privrednika koje je obavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ pokazalo je da 92 odsto ispitanih nije zadovoljno kvalitetom radne snage koju dobijaju iz ovdašnjih srednjih škola, rekao je direktor ove agencije Mišo Reljić.

„To nas je opredijelilo za niz projekata opremanja kabineta praktične nastave u našim srednjim školama da bi djeca odmah bila u potpunosti spremna za samostalno obavljanje posla za koji se školuju“, rekao je Reljić.

Agencija „PREDA-PD“ je putem zajedničkog programa američke i švedske vlade FIRMA već opremila Mašinsku školu za nastavu u CAM/CAD softverima za modeliranje.

Putem Fondacije „ArselorMital“ Prijedor obezbijedila je donaciju za opremanje kabineta za automatsku regulaciju potrebnog svim zanimanjima u Elektrotehničkoj školi Prijedor.

„U toku je evaluacija projekta kandidovanog Evropskoj komisiji kojim bismo opremili kabinet Elektrotehničke škole za solarnu energiju i LED rasvjetu“, naveo je Reljić.

U saradnji sa Fondacijom „ArselorMital“ Prijedor Agencija „PREDA-PD“ je u Poslovnom centru otvorila „Kreativni centar za programiranje i dizajn“ namijenjen nadarenim učenicima srednjih škola i zainteresovanim aktivnim i svršenim studentima IT profila koji su nezaposleni.

„U tom centru obučili smo 14 programera za PHP, ove sedmice obuku za C softver završava 20 polaznika, a još 20 je na čekanju. Osam će ih dobiti posao, a nastaviće i obuke za C plus i C plus plus softvere. Imaćemo i deset polaznika obuke za IN dizajn od kojih će četvero odmah dobiti posao“, naglasio je Reljić.

On je dodao da je Agencija „PREDA-PD“ inicirala osnivanje novog obrazovnog profila na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor – softverskog programiranja.

Tokom 2013. godine Agencija „PREDA-PD“ je iz različitih oblasti i od različitih donatora završila osam projekata, počela ili nastavila primjenu sedam projekata, a kandidovala ukupno 22 nova projekta vrijedna blizu šest miliona maraka.

Agencija „PREDA-PD“ ima šest stalno zaposlenih radnika, četiri radnika angažovana za vrijeme trajanja određenih projekata i šest radnika na praksi.