BANJALUKA – Radnik u Republici Srpskoj u poređenju sa zemljama u okruženju, na osnovu troškova rada i doprinosa, jeftiniji je od hrvatskog i slovenačkog, a skuplji od rumunskog i bugarskog.

Ovo pokazuju statistički podaci i analize na osnovu kojih su ukupni troškovi rada i doprinosa radnika u Srpskoj na godišnjem nivou prosječno iznosili 14.700 maraka.

Istraživanja sprovođena u zemljama u okruženju i EU pokazuju da je Slovenija zemlja u kojoj se na godišnjem nivou za radnika izdvaja oko 18.481 evra, dok u Hrvatskoj godišnji troškovi poslodavca za jednog radnika iznose oko 13.907 evra.

Troškovi po istom osnovu za radnika u Bugarskoj na godišnjem nivou iznose 4.267 evra, a u Rumuniji 6.873 evra.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Ranko Milić rekao je da se, ako se zajedno posmatraju stope poreza i doprinosa na lična primanja u RS, može vidjeti da je u Srpskoj daleko povoljnija situacija u odnosu na okruženje, ali da ogromna opterećenja stvaraju dodatni porezi i doprinosi.

“Pojedina opterećenja kod nas su veća u odnosu na zemlje u okruženju. Recimo kod nas je terenski rad oporezovan, dakle podložan je obračunu i poreza i doprinosa. Dok se u FBiH terenski zadatak može isplatiti do visine 48 KM dnevno bez poreza i doprinosa, u RS se kompletan iznos koji se isplati za teren opterećuje porezima i doprinosima”, naveo je Milić.

Izvor Agencije