BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Prijedlog rebalansa budžeta RS za 2009. godinu, kojim je ušteđeno 70 miliona KM, a čime su ispunjene obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) za dobijanje prve tranše kredita iz stend-baj aranžmana.

“Bord direktora MMF-a treba da zasjeda 29. juna da bi odobrio stend-baj aranžman, a kako bi se početkom jula realizovala prva tranša kreditnih sredstava”, rekao je ministar finansija RS Aleksandar Džombić nakon sjednice Vlade.

On je naveo da je ušteđeno 70 miliona KM, a da obaveza republičkog budžeta iznosi 66 miliona KM, vanbudžetskih fondova 55, a opština 25 miliona KM.

Džombić je napomenuo da je budžet za 2009. godinu iznosio 1,67 milijardi KM, te da je rebalansom budžetski okvir smanjen za četiri odsto ili na 1,6 milijardi.

“Najznačajniji izostanak prihoda u proteklom periodu bio je na indirektnim porezima. Najznačajnije uštede bile su na troškovima materijala i usluga u iznosu od 4,68 miliona KM. Na grantovima je ušteđeno 51,7 miliona, kapitalnim rashodima neproduktivnih kapitalnih ulaganja 9,5, ostaloj budžetskoj potrošnji četiri, a unutrašnjem dugu 51,2 miliona KM”, precizirao je Džombić.

On je dodao da je zabilježeno i povećanje po određenim pozicijama i to inostranog duga od devet miliona KM, a ostale budžetska potrošnja 38,2 milina KM.

“Od tog iznosa 30 miliona odnosi se na davanje opštinama, 15 miliona na kreditnoj osnovi, a ostatak na bespovratnoj osnovi. Ostatak od 8,2 milina odnosi se na povrat po osnovu poreza na dohotak”, rekao je ministar Džombić.

On je naveo da su Fondu zdravstvenog osiguranja smanjena davanja za 15 miliona i sada iznose 45 miliona KM, dok se u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite pristupilo uštedama po raznim osnovama, u smislu revizije boračkog staža i rješenja.

“Smatramo da je realno da uštedimo 13 miliona KM. Postigli smo načelnu saglasnost sa Boračkom organizacijom RS da ove godine zamrznemo isplatu boračkog dodatka u iznosu od 12 miliona KM, koji ide krajem godine, a da pristupimo reviziji svih rješenja. Ukoliko napravimo uštede, što je realno, onda ćemo kroz rebalans vratiti poziciju boračkog dodatka”, poručio je Džombić.

On je dodao da su četiri opštine dostavile rebalans budžeta na niže i već ga smanjile za 38, 3 miliona KM, među kojim su Banjaluka i Bijeljina.

Džombić je reako da je i Fond PIO izvršio svoju obavezu smanjenja budžeta za 25 miliona KM.

Ministar je istakao da ovaj rebalans nije predvidio smanjenje plata budžetskim korisnicima, ali da nije ni isključio tu mogućnost, dodajući da će se o tome razgovarati sa sindikatima.

Džombić je poručio da neće biti smanjenja penzija i invalidnina.

On je podsjetio da je obaveza Vlade RS bila da napravi određene uštede kako bi ispunila uslove za trogodišnji stend-baj aranžman sa MMF-om, u kojem RS pripada 400 miliona evra, od 1,2 milijarde evra za BiH.

RS ima obavezu da do kraja godine uštedi 146 miliona KM, FBiH 440, zajedničke institucijie BiH 40 i Brčko distrikt 10 miliona KM.

Izvor Agencije