BANJALUKA – Smanjivanje premija za uzgoj ribe u Republici Srpskoj ove godine sa 0,40 maraka na pet feninga dovelo je domaće uzgajivače u nezavidan položaj u odnosu na zemlje u okruženju.

Vlasnik ribnjaka “Saničani” iz Prijedora Lazo Marčetić kaže da smanjenje premija nije pratilo smanjenje naknada za vodosnabdijevanje, koje su u 2009. godini povećane za više od 300 odsto.

“Premije su smanjene sa 0,40 maraka na pet feninga, koliko se maksimalno može dobiti za kilogram proizvedene ribe, a opterećenje za vodosnabdijevanje iznosi od 17 do 18 feninga po kilogramu ribe, što je apsurd. U FBiH naknada za kilogram proizvedene i prodate ribe je 40 feninga”, naglasio je Marčetić i dodao da u Hrvatskoj podsticaji iznose više od jedne marke plus naknade za štetočine, koje se ribarima u RS ne daju.

U Grupaciji ribara pri Privrednoj komori RS kažu da bi se na nivou Ministarstva trebali stvoriti uslovi za organizovanu proizvodnje ribe, te dugoročnu strategiju razvoja.

“Kod nas je ribarstvo izvozno orijentisana grana privrede, a nisu predviđeni podsticaji za izvoz. Ovogodišnjim Pravilnikom za raspodjelu podsticaja poljoprivrednici ne mogu da dobiju naknade za izvoz ribe ukoliko već primaju podsticaje po osnovu poljoprivredne proizvodnje”, rekli su u ovoj grupaciji.

Direktor “Tropic ribarstva” koji je jedini ovlašćeni izvoznik ribe iz RS u EU, Dragana Radošević, kaže da se ribarstvo u RS susreće sa nelikvidnom proizvodnjom, prvenstveno zbog visokih naknada za vodu.

“U odnosu na Evropu i svijet u RS imamo nezapamćeno visoke naknade za vodu. Na godišnjem nivou imamo maksimalno 60.000 maraka podsticaja, a godišnje proizvedemo 1.200 tona ribe, što je zanemarljivo na kilogram ribe”, rekla je Radoševićeva.

Riba se iz RS, naglašava Radoševićeva, najviše izvozi u Srbiju i Hrvatsku, te Crnu Goru gdje se izvozi isključivo živa riba.

Uzgajivači smatraju da su podsticaji za proizvodnju ribe ono što bi RS moglo dovesti u ravnopravan položaj sa bilo kojom konkurencijom.

Proizvodnja

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da se u RS godišnje proizvede oko 3.500 tona ribe, od čega se 60 odsto izvozi. Srpska ima 32 ovlašćena uzgajivača, a ove godine za podsticaj uzgoja ribe predviđeno je 213.000 maraka. Jedan proizvođač, navode, za jednu godinu može da dobije maksimalno 60.000 maraka podsticaja.

Izvor Agencije