BANJALUKA – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je da je učinio sve da se spriječi nekontrolisani uvoz mesa sumnjivog kvaliteta iz Makedonije, te da će rigorozne kontrole ostati na snazi sve dok se ne otklone sumnje da Makedonija uvozi zaleđeno meso iz Argentine i Brazila i preprodaje ga u BiH pod firmom “domaćeg proizvoda”.

“Na sastanku sa nadležnim iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH zatražili smo da za robu iz Makedonije pod tarifnim oznakama 1.601 i 1.602 obezbijede provjeru dokaza o porijeklu, uz obavezno polaganje bankovne garancije za pokriće eventualnog carinskog duga u punom iznosu”, rekao je Zirojević.

On je naveo da je analizom trgovinske razmjene između BiH i Makedonije, konkretno mesa i mesnih prerađevina pod tim tarifnim oznakama, uočeno je da je 2008. godine iz Makedonije uvezeno 265 tona, a da bi u 2009. godini uvoz narastao na 1.120 tona, kao i da u ovoj godini postoji tendencija rasta uvoza mesa iz Makedonije.

Zirojević je dodao da je na zahtjev domaćih stočara poslao više dopisa Makedoncima tražeći da ovlašćena komisija iz BiH obavi nadzor nad sprovođenjem odredbi na utvrđivanju porijekla robe radi otklanjanja nedoumica i nelogičnosti u vezi sa uvozom mesa.

On smatra da je u obostranom interesu da se ova situacija razriješi međusobnom saradnjom i konsultacijama.

Izvor Agencije