BANJALUKA – Samo jedna banka u Republici Srpskoj isplatila je dividendu za 2009. godinu, a osnovni razlog za to, prema riječima bankara, je smanjenje dobiti banaka.

Prema podacima Banjalučke berze, u 2010. godini u Srpskoj 12 akcionarskih društava isplatilo je dividendu u iznosu od 146,8 miliona KM.

Na berzi ističu da su četiri akcionarska društva sa službenog berzanskog tržišta isplatila dividende u novcu u ukupnoj vrijednosti od 141,2 miliona KM.

– Na slobodnom tržištu dividendu je isplatilo osam akcionarskih društava u iznosu od 5,6 miliona maraka – istakli su na Berzi.

Najveću dividendu u prethodnoj godini isplatio je “Telekom Srpske” u ukupnom iznosu od 127,5 miliona KM, a ova kompanija isplatila je i međudividendu u 2010. godini u iznosu od 55,8 miliona KM. Od banaka, dividendu je prošle godine jedino isplatila NLB Razvojna banka u iznosu od 3,5 miliona KM.

Direktor NLB Razvojne banke Radovan Bajić kaže da preduzeće, da bi isplatilo dividendu, mora imati pozitivan rezultat, a da banke moraju imati i dozvolu Agencije za bankarstvo RS za to.

– Ako Agencija smatra da banka nema dovoljnu kapitalnu adekvatnost, onda ne dozvoljava isplatu dividende i traži da se ostvareni pozitivan rezultat izdvoji u rezerve i povećanje kapitala. S druge strane, i sami akcionari su sada dovoljno oprezni i pokušavaju da jačaju kapitalnu adekvatnost banaka i nemaju nekih povećanih zahtjeva za isplatu dividende – kaže Bajić.

Ključni razlog za malu isplatu dividendi, prema njegovim riječima, ipak je činjenica da banke kao i drugi privredni subjekti ostvaruju sve lošije rezultate, odnosno da ne ostvaruju dobit, pa samim tim nemaju ni mogućnost isplate dividende.

– Mi smo imali pozitivan rezultat, tako da imamo saglasnost Agencije za isplatu dividende, a hoćemo li isplaćivati ove godine, odlučivaće akcionari. Rezultat banke i na kraju 2010. bio je pozitivan, međutim, ne na onom nivou kao što je bio proteklih godina – kazao je Bajić.

Direktor Nove banke Milan Radović istakao je da je ova banka rasporedila dobit iz 2009. godine u kapital i kapitalno jačanje banke.

– Naši akcionari su s ciljem jačanja banke donijeli odluku da se dividenda rasporedi u kapital, tako da smo ostvarili preduslove da se banka dalje razvija i eventualno spriječi neke nepredviđene situacije u smislu negativnih efekata ekonomske krize – istakao je Radović i dodao da je osnovni kapital banke povećan sa 54 na 63 miliona maraka.

Dividende

Pored “Telekoma”, na službenom berzanskom tržištu dividendu su isplatile “HE na Trebišnjici” u iznosu od 6,5 miliona KM, “HE na Drini” u iznosu od 4,4 miliona KM i “HE na Vrbasu” u iznosu od 2,7 miliona KM.

Na slobodnom berzanskom tržištu dividende u 2010. godini isplatili su: “Bobar osiguranje”, “Lutrija RS”, “Medikart” zdravstvena ustanova ambulanta Banjaluka, “Napredak”, “Jahorina osiguranje”, TGT Laktaši, NLB Razvojna banka i “Vitinka” Kozluk.

Izvor Agencije