BANJALUKA – Do kraja ove godine biće objavljen Atlas rijeke Save za nautički turizam, koji će poslužiti za jači razvoj i promociju turističke i nautičke ponude područja uz rijeku Savu u četiri države, Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Srbiji.

Projekt, u kojem učestvuje 17 privrednih komora iz sliva rijeke Save, prije svega je usmjeren prema razvoju ribolovnog, lovnog, ekološkog i seoskog turizma uz Savu, te olakšavanju posla svim kompanijama duž te rijeke. Za konačni cilj ima privlačenje novih investicija, te podsticaj razvoja preduzetništva na tom području, istaknuto je na prezentaciji projekta u Banjoj Luci.

– Atlas treba omogućiti vlasnicima plovila bitne informacije za plovidbu Savom. Sa aspekta ekonomije fokus je na turizmu, ali to znači i razvoj drugih oblasti od kojih će zavisiti plovni kapaciteti. Plovni turizam je najjeftiniji i od nas samih zavisi koliko ćemo taj potencijal koristiti – rekao je predsjednik Područne privredne komore Banja Luka, Nikola Tolimir, te dodao da je vrijednost cijelog projekta oko 12.000 evra.

Predsjednik Privredne komore Brčko distrikta, Miroslav Pančić, istakao je da Brčko kao prva međunarodna luka na Savi ima interesa da kroz ovaj projekat dođe do plovnog puta koji će omogućiti da BiH koristi najjeftiniji prevoz, posebno kada su u pitanju masovni tereti, te vožnja ruda prema Tuzli i Zenici, ali i dovoženje žitarica.

– Projekat Luke Brčko je već spreman i moraće biti primjeren potrebama BiH. Luka Brčko radi veoma dugo, biće izgrađena i širena po principu državnog vlasništva i privatnog ulaganja. Izgradnjom kanala Dunav – Sava dobićemo još jeftiniji prevoz iz Evrope – rekao je Pančić.

Protokolom o regionalnoj saradnji članica projekta, koji je potpisan 2007. godine, postavljeni su ciljevi razvoja ekonomskih odnosa, infrastrukture, razvoja tuzizma, s krajnjim efektima jačanja prekogranične saradnje, održivog razvoja i brže integracije u evropske tokove.

Izvor Agencije