BRISEL – Budžetski deficit evrozone je pao sa 3,7 odsto BDP-a u 2022. na 3,6 odsto BDP-a u 2023. godini, objavio je danas Evrostat.

Nasuprot tome je budžetski deficit Evropske unije porastao sa 3,4 odsto u 2022. na 3,5 odsto BDP-a u 2023. U 2023. su samo četiri države evrozone zabilježile budžetski suficit, a to su Kipar i Danska sa suficitom od po 3,1 odsto BDP-a, Irska 1,7 odsto BDP-a, Portugalija 1,2 odsto BDP-a.

U ostalim članicama je u 2023. zabilježen budžetski deficit, a on je bio najveći u Italiji i iznosio 7,4 odsto BDP-a, navodi se na vebsajtu Evrostata.

Značajan budžetski deficit od 6,7 odsto BDP-a je zabilježen u Mađarskoj, kao i u Rumuniji 6,6 odsto BDP-a, dok je jedanaest zemalja evrozone imalo deficit veći od tri odsto BDP-a.

Evrostat je danas takođe objavio da je javni dug zemalja evrozone na kraju četvrtog tromjesečja 2023. godine pao sa 89,9 odsto u prethodnom kvartalu na 88,6 odsto.

U Evropskoj uniji je javni dug na kraju četvrtog kvartala 2023. iznosio 81,7 odsto BDP-a, što predstavlja smanjenje za 0,7 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal.