BEOGRAD – Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga S&P Global Ratings potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije „BB-“ i revidirala izgled za unapređenje kreditnog rejtinga sa stabilnog na pozitivni, saopštilo je  Ministarstvo finansija Srbije.

Agencija procjenjuje da će Srbija zabilježiti realan privredni rast od 2,7 odsto u 2016. godini, prvenstveno zasnovan na rastu investicija.

Osnovni razlozi poboljšanja izgleda kreditnog rejtinga Srbije su uspješno sprovođenje programa fiskalne konsolidacije i mogućnosti za dalje unapređenje, navodi se u saopštenju.

S&P Global Ratings vjeruje da će zalaganje Vlade Srbije za smanjenje rashoda i bolja naplata prihoda doprinijeti stabilizaciji fiskalnog deficita u narednom srednjoročnom periodu.

Prema agenciji, pozitivni fiskalni trendovi proizlaze iz bolje naplate poreskih prihoda, prevashodno iz poreza na dodatnu vrijednost i akciza, kao i neporeskih prihoda.

Rejting agencija ukazuje da je Republika Srbija popravila platnobilansnu poziciju i očekuje se da će deficit tekućeg računa platnog bilansa smanjiti na nivo ispod četiri odsto BDP u 2016. godini, u poređenju sa osam odsto BDP, u prosjeku za period 2011- 2014. godine i projektuje se na nivo od tri odsto BDP, u prosjeku za period 2017-2019. godine.

Poboljšanju platnobilansne pozicije prvenstveno je doprinio rast neto izvoza, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

U Srbiji je ove godine prvi put otvoreno 17.000 više firmi nego što je ugašeno, izjavio je direktor Razvojne agencije Srbije Željko Sertić i ocijenio da to najbolje govori o rezultatima ostvarenim u “Godini preduzetništva”.

Sertić je u intervjuu za novi ekonomski magazin “Srpska ekonomija” rekao da je ove godine osnovano oko 36.000 preduzetničkih radnji i preduzeća, ističući da je država odredila do sada najveća sredstva za razvoj tog sektora, koji je kičma svake razvijene privrede.

Ponuđena su 33 programa podrške sa 16 milijardi dinara, od čega su 4,4 milijarde bespovratna sredstva, a do sada je privrednicima odobreno oko 10 milijardi dinara, precizirao je Sertić.

Navodeći da je “Godina preduzetništva” prva široko postavljena nacionalna kampanja sa fokusom na preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, Sertić je rekao da je više od 13.000 preduzeća, početnika u poslovanju, lokalnih samouprava i klastera apliciralo za neki od programa, a da je odobreno više od 7.600 zahtjeva za različite preduzetničke inicijative.

Govoreći o programima, Sertić je naveo primjer “Startap” programa za početnike, kojim je država podržala 116 preduzetničkih ideja sa oko 80 miliona dinara.

Tu je i program za nabavku opreme, zahvaljujući kome su preduzetnici imali mogućnost da sa samo pet odsto učešća obezbjede nove mašine, da od države dobiju bespovratno 25 odsto, dok je ostatak od 70 odsto realizovan kroz povoljan kredit kod izabranih banaka i lizing kuća, gdje je garancija bila sama ta oprema.

– Na ovaj način smo ove godine 377 preduzeća pomogli sa 550 miliona dinara, što čini ukupno ulaganje u novu opremu i mašine od 2,7 milijardi dinara – rekao je Sertić.

Upitan da li je pomoć države dovoljna da početnici relaksirani uđu u biznis, Sertić kaže da nije, ali i ističe da je opredjeljenje vlade promjena tradicionalnih načina razmišljanja o sopstvenoj budućosti i prekid favorizovanja zapošljavanja u državnoj službi i javnim preduzećima.

– Donošenje seta privrednih zakona, čišćenje srpskog ekonomskog dvorišta od nagomilanih problema iz prošlosti, odgovorno sređivanje državne kase i privlačenje velikog broja investitora u našu zemlju jasno upućuju na znatno poboljšanje poslovne klime – podvukao je Sertić.

On je naveo da je Razvojna agencija Srbije u “Godini preduzetništva” učestvovala sa šest programa podrške, sa ukupnim budžetom od 992 miliona dinara, od čega je više od 950 miliona direktna finansijska podrška preduzetnicima, a da je realizovano više od 90 odsto programa.

Sertić kaže da će programi koji su izazvali veliko interesovanje u sektoru privrede biti pojačani u narednoj godini. (Agencije)