BANJALUKA – Privredna komora Republike Srpske radi na prijedlozima mjera za izradu Ekonomske politike Srpske za 2011. godinu, na osnovu kojih će biti ukinuta suvišna opterećenja privrede, a s ciljem poboljšanja uslova poslovanja.

Portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević rekao je da ovo ima cilj da se kroz sagledavanje postojećih propisa, zakona i podzakonskih akata ukaže na postojanje čitavog niza nefiskalnih nameta koji negativno utiču na likvidnost u poslovanju privrednih društava u Srpskoj.

– Na osnovu toga ćemo inicirati donošenje mjera kojima bi se uticalo na smanjenje, odnosno ukidanje suvišnih opterećenja privrede – istakao je Blagojević i dodao da Privredna komora nastoji da se izmijene i dopune postojeći zakoni kako bi se povećala efikasnost rada državne, republičke i lokalne administracije, te javnih preduzeća.

– Posebna pažnja poklonjena je izmjeni podzakonskih akata jer upravo oni stvaraju namete koji su veliko opterećenje domaćoj privredi – kazao je Blagojević.

Istakao je da u Srpskoj i dalje postoji uticaj negativnih efekata svjetske ekonomske krize, a ovim setom mjera trebalo bi da se poboljša cijeli poslovni ambijent.

Dodao je da su sve mjere u radnoj verziji te da u Privrednoj komori RS očekuju da će zvanični dokument biti završen do kraja godine i predat Vladi Republike Srpske.

Direktor preduzeća “Semberka” Janja Svetlana Manojlović rekla je da bi privrednim društvima u Srpskoj koristilo da se ukinu sve zatezne kamate na doprinose i poreze.

Direktor preduzeća “Spektar drink” iz Bijeljine Đorđe Slavinjak kaže da je stav privrednika da se iduća godina proglasi godinom privrede.

– Jedan od problema sa kojim se suočavaju privrednici, a na koji smo stavili akcenat, jeste ukidanje revizije u privatnim preduzećima jer je to jedno opterećenje koje ne daje nikakav pozitivan efekat društvenoj zajednici već samo pojedincima – istakao je Slavinjak i dodao da je neophodno da se poboljša i sigurnost naplate potraživanja.

Prema njegovim riječima, sve investicije u privredi trebalo bi da se oslobode poreza kako bi bila umanjena osnovica za porez na dobit, što bi bila veoma stimulativna mjera za privrednike.

Krediti

Iz Sektora za plasmane Investiciono-razvojne banke RS najavljeno je da će osim postojećih kreditnih linija iz kreditnog sporazuma zaključenog s Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom u iznosu od 160.000.000 maraka, od idućeg mjeseca biti plasirani krediti namijenjeni privrednicima.

Izvor Agencije