BANJALUKA – Samuel Vlčan, direktor Hypo Alpe-Adria-Bank Banjaluka, i Novak Kondić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, potpisali su danas dvogodišnji ugovor o strateškom partnerstvu ove dvije institucije.

Hypo banka se ovim ugovorom obavezala da će donirati 50 novih lap-top računara za potrebe Ekonomskog fakulteta, finansijski podržati izdavanje studentskog časopisa Ekonomist te organizaciju međunarodne ekonomske konferencije.

Takođe, ovim ugovorom stvaraju se preduslovi za organizovan proces razmjene znanja i ideja između fakulteta i Hypo banke što uključuje studentsku praksu i naučna istraživanja za stručne radove studenata i profesora te gostovanja stručnjaka banke kao predavača na fakultetu u dijelu koji se prije svega odnosi na bankarstvo ali i na finansijski sektor i ekonomske teme u cijelini.  

„Osnovni motiv ove zajedničke saradnje jeste nastavak našeg odgovornog i organizovanog djelovanja u Republici Srpskoj kroz podršku institucijama koje brinu o obrazovanju mladih. Svjesni svoje uloge u društvu i povjerenja koje uživamo mi želimo sasvim konkretno pomoći razvoj zajednice kroz saradnju sa institucijama visokog obrazovanja RS i kroz pomoć njenom najvećem potencijalu – današnjim studentima, a budućim ekonomskim stručnjacima“, rekao je Samuel Vlčan, direktor Hypo banke Banja Luka.   

Posebna veza između Hypo banke i ove visokoškolske institucije se ogleda i u činjenici da je glavni ekonomist Hypo banke Marijana P. Milić, diplomirala upravo na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

„Strateška saradnja sa Hypo bankom zatvorila je jedan krug u kojem bivši student našeg fakulteta, a sada istaknuti ekonomista, povezuje naš fakultet sa svojom kompanijom, jednom od najznačajnijih finansijskih institucija u zemlji. Upravo ova saradnja biće dodatni motiv sadašnjim studentima da vjeruju u sebe, marljivo rade i da nakon što završe studije ostanu u kontaktu sa fakultetom kako bi društvo, kao u ovom slučaju, od toga imalo koristi i kako bi naša zajednica bila bogatija i naprednija”, izjavio je prof.dr Novak Kondić, dekan Ekonomskog fakulteta.

Kondić se u ime studenata i profesora Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, zahvalio Hypo banci što je odlučila da uloži značajna sredstva u visoko obrazovanje RS jasno pokazujući karakter društvenoodgovornog preduzeća.

“Poseban značaj ovog strateškog partnerstva ogleda se u činjenici da će naši studenti na više nivoa imati direktnu korist, a posebno me raduje dio koji se odnosi na naučno-istraživacki rad i mogućnost obavljanja prakse u Hypo banci”, dodao je Kondić.

Izvor Agencije