BANJALUKA – “Elektroprenos BiH” će u nedostatku dogovora o prioritetima invesitiranja u elektroenergetske kapacitete, u zemlji koja ima dva centra odlučivanja i interesa, odnosno Sarajevo i Banjaluku, teško održati svoje postojanje, rekao je Dušan Vrhovac, predsjednik Sindikata udruženih radnika energetike RS.

Vlada RS razmatraće danas problematiku u “Elektroprenosu BiH”, nakon čega će biti održan sastanak s predstavnicima RS u zajedničkim institucijama BiH u vezi s novonastalom problematikom, otkad je Rafi Gregorijan, supervizor za Brčko, donio nalog kojim je regulisao vlasništvo nad imovinom Elektroprenosa BiH u Brčkom.

Vrhovac kaže da je i prilikom osnivanja ove kompanije upozoravao na njenu neodrživost, rekavši da je između ostalog nedopustivo ignorisanje potreba banjolučkog regiona za izgradnjom neophodnog 400 kilovoltnog dalekovoda prema Evropi.

– Prava malih akcionara, kada je u pitanju imovina "Elektroprenosa BiH", jesu zanemarena. Mnogi akcionari imali su dio vlasništva nad imovinom, koja je sada navodno u vlasništvu “Elektroprenosa BiH”. Pokušaj stvaranja jedinstvene kompanije nije uspio. Da su poštovani principi autonomije entiteta u oblasti elektroprenosa, naročito po pitanjima odlučivanja, razvoja i investicija, moglo je doći do uspjeha – rekao je Vrhovac.

On kaže da se u oblasti prenosa električne energije u posljednjih nekoliko godina sve lomilo preko koljena.

– Zakon o elektroprenosu odavno je trebao biti izmijenjen, jer je očigledno i bez svake sumnje da on u ovakvoj formi ne može zaživjeti u praksi. Van pameti je da visoki predstavnik nameće rješenja u investiciono-razvojnoj i tehničko-razvojnoj priči. To je potpuno neshvatljivo – kaže Vrhovac.

Vrhovac se zapitao kakvu imovinu ima Brčko u sastavu "Elektroprenosa BiH", ocijenivši da je ta imovina po svemu sudeći neznatna da bi se o njoj polemisalo.

– To se najvjerovatnije svodi na nekoliko stubova dalekovoda – kaže Vrhovac i naglašava da se iza svega najvjerovatnije krije pokušaj ucjenjivanja Republike Srpske.

Vrhovac rješenje nalazi u izmjeni Zakona o elektroprenosu ili redefinisanju odnosa i organizacije u ovom preduzeću, jer se na ovim osnovama, kako je rekao, zanemaruju interesi legitimnih vlasnika kapitala.

Gregorijan je u subotu donio nalog kojim će, u slučaju bilo kakvog postupanja koje ima za cilj da rezultira podjelom, likvidacijom ili onemogućavanjem “Elektroprenosa BiH” da funkcioniše kao pravno lice, imovina te kompanije koja se nalazi u Brčko distriktu i dalje pripadati samo “Elektroprenosu BiH”, osim ukoliko ta kompanija prestane postojati kao pravno lice. U tom slučaju, imovina "Elektroprenosa BiH" u Brčko distriktu automatski će se smatrati imovinom Brčko distrikta u skladu s Konačnom arbitražnom odlukom, Aneksom konačne arbitražne odluke i Ustavom BiH.

To navodno znači da nijedan entitet ili entitetsko preduzeće ne može potraživati ovu imovinu ili je koristiti izvan okvira zakona BiH.

Izvor Fokus