SARAJEVO – Svjetska banka podržaće budžete u BiH sa 185 miliona evra u periodu od tri godine ukoliko BiH ispuni prethodne uslove, istaknuto je na sastanku ministara finansija i trezora BiH Dragana Vrankića i predstavnika Kancelarije Svjetske banke u BiH.

Predviđena sveukupna podrška bila bi strukturisana u tri dijela tokom tri godine – 100 miliona evra u prvoj godini, 50 miliona u drugoj i još 35 miliona evra u trećoj godini, saopšteno je iz Vrankićevog kabineta.

U saopštenju se navodi da je dobijanje sredstava vezano za reforme socijalnog sektora, upravljanja platama u javnom sektoru, reforme doprinosa i indirektnih poreza koje treba provesti u etapama kao uslov za aktiviranje svake od tri tranše kredita.

Svjetska banka, kako su naglasili njeni predstavnici, sa svoje strane, čini sve kako bi prva tranša od 100 miliona evra (70 miliona dolara IDA kredita i oko 66 miliona dolara po IBRD uslovima) stigla u BiH već ove godine.

Na sastanku je obostrano istaknuto da se rokovi koji su postavljeni pred vlade u BiH radi potpisivanja aranžmana sa MMF-om moraju ispoštovati, a izražena je i potreba pojednostavljenja procedura donošenja odluka u BiH radi ubrzanja realizacije kredita.

Izvor Agencije