Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, u svojstvu strukovnog udruženja u periodu od narednih šest mjeseci će pružiti podršku državnim i entitetskim vladinim institucijama u Bosni i Hercegovini u izradi ključnih elemenata digitalne agende u javnom sektoru BiH. Ovim putem želimo da doprinesemo stvaranju temelja za digitalizaciju 1 javnih usluga usmjerenih ka preduzećima i podržimo javne institucije u pružanju više usluga orijentisanih ka klijentima.

Projektna inicijativa se provodi kroz projekat koji nosi formalni naziv „Podrška reformama e-uprave i digitalizaciji usluga u Bosni i Hercegovini“. Rad udruženja SWOT na ovoj projektnoj inicijativi rezultat je dugogodišnje saradnje sa revizorskom kućom Pricewaterhouse Coopers koja je u ime globalnog fonda za upravljanje (GGF) nosilac ovog projekta u BiH.

Udruženje SWOT zajedno sa partnerima će sarađivati sa ključnim vladinim institucijama na državnom i entitetskom nivou na izradi mape puta koja će odrediti strateški smjer e-uprave i digitalizacije usluga u javnom sektoru u BiH. Pružiće podršku institucijama da pripreme instrumente politika i strateške dokumente, uzimajući u obzir različite nivoe napretka na različitim nivoima vlasti, kako bi se pomoglo u kreiranju digitalne agende za budućnost BiH.

Institucijama u Republici Srpskoj biće pružena podrška u njihovim naporima u pripremi Strategije za razvoj informacionog društva, dok će u Federaciji FBiH i nivou zajedničkih institucija BiH biti pružena podrška u provođenju postojećih politika e-uprave, kao i u stvaranju relevantnih elemenata za ubrzanje digitalne transformacije u pružanju javnih usluga. Slijedom toga, projekat će podržati pripremu politika i okvira za sajber sigurnost na različitim administrativnim nivoima, kao još jedan bitni element digitalizacije javnih usluga.

Institucije sa kojima će se aktivno raditi na ostvarivanju utvrđenih ciljeva na zajedničkom nivou vlasti su Centar za e-upravu Savjeta ministara, Generalno tajništvo BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH. U Republici Srpskoj saradnja će biti ostvarena sa Sektorom za ICT pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske, Ministarstvom za naučni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informatičko društvo Republike Srpske. U Federaciji BiH saradnja, partneri na projektu će sarađivati sa Ministarstvom prometa i komunikacija FBiH i Sektorom za informatiku pri Glavnom tajništvu Vlade FBiH.