SARAJEVO – Evidentno je da će šteta koja će biti posljedica virusa korona vjerovatno biti najveća koju je pretrpjela svjetska privreda poslije Drugog svjetskog rata, izjavio je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

On je u intervjuu za “Nezavisne novine” kazao da se nada da će biti dovoljno snage i spremnosti u cijelom svijetu da se na procesu oporavka radi brzo i efikasno kao što se radilo u nekom prethodnom periodu.

“Koliki će biti gubici niko u ovom trenutku ne može da zna. Prave se različite procjene oko toga, a prave se procjene i sa stanovišta koliki će to biti gubitak u odnosu na bruto domaći proizvod u 2020. kada je poredite sa 2019. godinom. Procjene se kreću od one najoptimističnije od 3,2 posto do nekih pesimističnijih koje govore da će to biti oko pet odsto i koje su, meni se čini, realnije od onih najpesimističnijih, koje kažu da će se gubici bruto domaćeg proizvoda kretati i do 10 posto. Ovdje je šteta vrlo različita. Mi se susrećemo sa situacijama kada objektivno imamo štetu sa stanovišta da određene djelatnosti ne mogu da rade, imate situaciju da su određeni privredni subjekti izgubili odgovarajuća tržišta zbog problema bolesti na tim tržištima i problema nemogućnosti transporta robe i usluga između tih zemalja”, objašnjava Tegeltija.

On dodaje da je sigurno da se nećemo oporaviti u ovoj godini i da će nam biti potrebno nekoliko godina da bismo se vratili na visinu bruto domaćeg proizvoda koji smo imali 2019. godine.

“Moja lična procjena je da, ukoliko naš bruto domaći proizvod bude na kraju 2020. jednak onom na kraju 2019, lično ću to smatrati uspjehom. Koliko će trajati oporavak, prije svega, zavisi od toga koliko će trajati pandemija. Za nas u BiH i svim zemljama zapadnog Balkana je jako važno koliko će ova pandemija trajati u zemljama EU sa stanovišta da su EU i zemlje zapadne Evrope naše najvažnije tržište što se tiče izvoza robe na ta tržišta, kao i sa stanovišta da s tih tržišta dolazi mnogo repromaterijala, opreme, pa i gotovih proizvoda. To su neki faktori na koje mi teško možemo da utičemo”, kaže Tegeltija.

Prema njegovim riječima postoje faktori na koje zaista možemo uticati i koji će zavisiti od toga kako mi budemo radili, a od svega toga zavisiće koliko će trajati taj oporavak.

“Pod tim, prije svega, mislim na našu sposobnost da zajednički definišemo politike oporavka poslije korone. To podrazumijeva da imamo punu koordinaciju i saradnju s najvažnijim međunarodnim institucijama i sa svim nivoima unutar BiH. Ukoliko uđemo u separatne akcije, u separatne dogovore s međunarodnim finansijskim institucijama, ukoliko počnemo da razmišljamo da je oporavak kao neka međusobna konkurencija, mi ćemo mnogo sporije i mnogo teže da se izborimo s ovom situacijom. Znači, za oporavak je najvažnije da se završi pandemija, a ekonomske posljedice će trajati nekoliko godina. Mislim da je važno da se zajednički protiv njih borimo. Ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton i ovo su situacije u kojima ne pobjeđuju oni koji su najbrži, već oni koji su najuporniji i najsnažniji da istraju u naporima da pobijede posljedice virusa”, dodaje Tegeltija.

Pomoć Savjeta ministara

Savjet ministara, kako kaže ima jako mali broj instrumenata ekonomske politike u svojim rukama, izuzev instrumenata koji se tiču indirektnih poreza.

“Jako malo je tih stvari koje direktno utiču na privredu. Naravno, tu je oblast zaštite domaće privrede i poslova koji po mom mišljenju mogu značajno pomoći privredi”, istakao je.

Po njegovom mišljenju je najvažnije da se u ovom trenutku pomogne onima koji su prestali da rade zbog odluka vlasti i onima koji su pretrpjeli šok i da im se omogući da pokrenu svoju privrednu aktivnost.

“Za pokretanje njihove privredne aktivnosti biće potrebno i grant sredstava, isto tako vrlo važno će biti obezbijediti likvidna sredstva za početak rada privrednih subjekata. Moramo znati da postoji dovoljno sredstava u finansijskom sektoru, ali isto tako moramo znati da taj sektor, banke, vrlo oprezno djeluju u takvim situacijama i ukoliko ne bude podrške države mislim da će se naši privredni subjekti, ipak, susresti s velikim problemom”, dodaje Tegeltija.

Sredstva od MMF-a

Govoreći o odobrenim sredstvima MMF-a on je kazao da je ono što je bilo do Savjeta ministara, urađeno.

“Sredstva su na računima Centralne banke. Donijeli smo kriterijume o raspodjeli sredstava. Stvoreni su svi uslovi za raspodjelu tog novca. Žao mi je što se odnosi u FBiH prelamaju preko aranžmana MMF-a. Nadam se da će u narednih dan-dva ova sredstva biti doznačena entitetima i Brčkom i da će ih oni upotrijebiti za ono što je njima u ovom trenutku najneophodnije”, kazao je Tegeltija. (Swot)