SARAJEVO – U Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu od 2023. do 2025. godine, koja je usvojena na sjednici Savjeta ministara BiH, predviđa se ekonomski rast u ovom periodu od oko 2,5 % na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom tog perioda trebala predstavljati domaća tražnja kroz povećanje privatne potrošnje i investicija.

Predviđa se da bi se u 2023. godini u BiH mogao očekivati sporiji rast inflacije u odnosu na prethodnu godinu (6,7 %).

Perspektive za period 2023. – 2025. godine daju preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u BiH, a pripremljene su na osnovi analiza kretanja ekonomskih trendova Bosne i Hercegovine, uzimajići u obzir međunarodne faktore koji utiču na ekonomski razvitak naše zemlje.

Na sjednici je usvojena i Informacija Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – oktobar 2022. godine u kojoj se navodi da je nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti u BiH iz prethodne godine.

Prema Informaciji, uprkos izazovima kao što su ukrajinska kriza i pojačani inflatorni pritisci u zemljama EU 27 u period januar – septembar 2022. godine zabilježen je relativno snažan ekonomski rast od oko 4 % u odnosu na isti period prethodne godine, zahvaljujući prvenstveno rastu finalne potrošnje. Uz rast finalne potrošnje od 3,1 % u prvom polugodištu prošle godine i rast zaposlenosti za oko 2 % zabilježen je dvocifren rast novčanih priliva iz inostranstva, uz kreditni rast sektora stanovništva za oko 5 %, što je u konačnici omogućilo rast privatne potrošnje u BiH.

Ekonomska kretanja u prvom polugodištu 2022. godine kako u BiH tako i u svijetu obilježili su pojačani inflatorni pritisci.

Tako je rast svjetskih cijena u prvom polugodištu prošle godine, prema podacima IMF-a, iznosio skoro 50 %, pri čemu su najznačajnija povećanja ostvarena u okviru kategorija energenti 97 % (sirova nafta 66,5 %, prirodni gas 213 %) i hrane 20,5 %. Ova globalna cjenovna kretanja rezultirala su naglim povećanjem cijena roba i usluga u BiH u period januar -oktobar prošle godine, kada je registrovan rast indeksa potrošačkih cijena (CPI) od 13,7 % u odnosu na isti period prethodne godine. (Swot)