SARAJEVO – U Bosni i Hercegovini su registrovane 863 strane podružnice, što čini 1,3 posto od ukupnog broja poslovnih subjekata (preduzeća i preduzetnika) obuhvaćenih statistikom.

Najviše stranih podružnica dolazi iz zemlja Evropske unije 559 ili 64,8 posto, a u okviru nje najbrojnije su podružnice iz Hrvatske (115), Austrije (83), Slovenije (89) i Njemačke (80), podaci su Agencije za statistiku BiH.

Izvan EU najviše stranih podružnica registrovanih u BiH ima Srbija 88, a slijede Švicarska sa 28, Velika Britanija sa 23, Turska sa 21. itd.

Strane podružnice najviše su zastupljene u prerađivačkoj industriji (30,4 posto) i trgovini na veliko i malo i popravku motornih vozila i motocikala (28,5 posto).

U stranim podružnicama angažovano je 13,5 posto od ukupnog broja zaposlenih obuhvaćenih statistikom.

Struktura zaposlenih u stranim podružnicama pokazuje da je najveći dio zaposlenih angažiran u prerađivačkoj industriji (57,6 posto) i trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila i motocikala (21,6 posto). (Indikator)