SARAJEVO – Na evidencijama zavoda za zapošljavanje u BiH u decembru prošle godine registrovano je 522.052 nezaposlena lica, što je za 3.034 lica ili 0,58 odsto više nego prethodni mjesec, dok od ukupnog broja nezaposlenih 50,13 odsto su žene, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U Republici Srpskoj broj nezaposlenih u decembru iznosio je 145.620, što je za 2.354 lica više nego u novembru, u Federaciji BiH broj nezaposlenih u istom mjesecu iznosio je 364.925 što je više za 510 lica nego u prethodnom mjesecu, a u distriktu Brčko broj nezaposlenih veći je za 167 od broja u jedanaestom mjesecu kada ih je na evidenciji bilo 11 336.

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. decembrom 2010. godine, u BiH nekvalifikovanih radnika bilo je 160 166 ili 30,68 odsto, polukvalifikovanih 13 980 ili 2,68 odsto, kvalifikovanih 185 247 ili 35,48 odsto, visokokvalifikovanih 4 051 ili 0,78 odsto, sa nižom stručnom spremom 2 009 ili 0,38 odsto, srednjom stručnom spremom 127 584 ili 24,44 odsto, višom 7 201 ili 1,38 odsto i visokom stručnom spremom 21 814 ili 4,18 odsto.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u decembru 2010. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 14 815. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 11 819, od čega je 46,71 odsto dobilo zaposlenje.

U decembru prošle godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3 267 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6 584.

Novčanu naknadu u decembru prošle godine koristilo je 7 686 lica ili 1,47 odsto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2009. godine novčanu naknadu koristilo je 14 102 lica, što ukazuje da se ovaj broj smanjio i to za 6 416 lica ili 83,48odsto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu prošle godine ostvarilo je 351 634 lica ili 67,36 odsto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Izvor Agencije