BANJALUKA – Na evidenciji nezaposlenih u Republici Srpskoj nalazi se 143.073 ljudi, među kojima su i dva doktora nauka, polugodišnji su podaci Zavoda za zapošljavanje RS.

Od ukupnog broja nezaposlenih 67.944 su žene. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS nalazi se i 71 magistar, među kojima 36 žena, podaci su Zavoda.

Nezaposleno je 6.285 lica sa visokom stručnom spremom, od kojih 3.687 žena, dok je bez posla sa srednjom stručnom spremom 35.467 ljudi, od kojih 21.961 žena.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS najviše nezaposlenih – 53.430 su kvalifikovani radnici.

Nezaposleno je i 2.883 lica sa invaliditetom, od kojih najviše ratnih vojnih invalida – 2 476.

Prema starosnoj strukturi, u RS je najveći broj prijavljenih nezaposlenih lica od 45 do 50 godina, i to 19.010.

Samo u filijali Banjaluka nezaposleno je 41.370 lica, što je manje za 592 lica nego u prethodnoj godini, navodi se u statističkim podacima.

U RS u filijali Banjaluka najviše ima nezaposlenih bez zanimanja i to 10.532, zatim prodavača – 2.726 i ekonomskih tehničara – 1.389.

Prema kumulativnom pregledu, sa evidencije Zavoda u ovoj godini zaposleno je ukupno 11.662 lica, od kojih 11.328 u zaposlenje, a 334 u privatnu djelatnost.

Julski indeks potrošačkih cijena niži je od junskog za 0,1 odsto.

Izvor Agencije