BEOGRAD – Domaćinstvima u Srbiji za prosečnu potrošačku korpu nedostaje u prosjeku 8.000 dinara, svaki četvrti građanin je izložen riziku od siromaštva, a 62,8 odsto živi u domaćinstvima koja ne mogu da priušte nedelju dana odmora van kuće, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku objavljeni 3. aprila. Najugroženiji su nezaposleni i ljudi sa troje i više djece.

Prosečni mjesečni prihodi domaćinstava u Srbiji u novcu i naturi u 2016. godini iznosili su 59.624 dinara, saopštio je 3. aprila Republički zavod za statistiku. Uprkos povećanju prihoda od 3,1 odsto, ovo pokazuje da prosečnom domaćinstvu za standardnu potrošačku korpu nedostaje više od 8.000 dinara.

Domaćinstva sa gradskog područja u proseku su imala prihode 62.336 dinara, što je nominalno povećanje od 2,9 odsto u poređenju sa 2015. godinom, dok su na ostalom području prihodi bili 55.210 dinara i veći su za 3,5 odsto.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznosili su 60.720 dinara i u odnosu na 2015. godinu viši su za 2,8 odsto. U gradskom području izdaci domaćinstava bili su 62.328 dinara, a na ostalom području 58.102 dinara.

Ovo pokazuje da domaćinstva ne mogu da pokriju takozvanu prosečnu potrošačku korpu, koja ne bi trebalo da predstavlja luksuz, a za koju je 2016. u prosjeku bilo potrebno 67.436,75 dinara. Njome je predviđeno 23,2 kilograma povrća izuzev krompira mjesečno, što je 770 grama dnevno po domaćinstvu odnosno nešto više od 250 grama po članu porodice pošto je korpa za tročlano domaćinstvo, kao i 400 grama voća dnevno odnosno oko 135 grama po osobi i 468 grama mesa i suhomesnatih proizvoda dnevno, odnosno 156 grama po osobi.

Svaki četvrti siromašan, svaki 10. u ozbiljnoj oskudici

Skoro dva od tri građana ne mkogu da priušte nedelju dana odmora van kuće (62,8%), skoro svako drugo domaćinstvo ne može da priušti neočekivani trošak od 10.000 dinara (48,3%), a svaki peti ne može svakog drugog dana da priušti meso ili vegetarijansku zamjenu (20,3%).

Stopa rizika od siromaštva je 25,5 odsto, odnosno svaki četvrti živi sa primanjima do 15.416 dinara za jednočlano domaćinstvo, ili 27.748 dinara za tročlano domaćinstvo koje uključuje jedno dete do 14 godina,i 32.373,63 za dvoje odraslih i dvoje djece.

Kada se ubroje i oni koji su u izrazitoj materijalnoj oksudici ili žive u domaćinstvima čiji članovi rade mali broj radnih dana godišnje, dobija se i stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti od 38,7 odsto.

Riziku od siromaštva su najviše izloženi nezaposleni – skoro svaki drugi odnosno 48%, a najmanje zaposleni kod poslodavca – 9%, pa penzioneri – 15,4%, dok su samozaposleni iisto u nepovoljnoj situaciji sa stopom tizika od isormaštva od 32,4%.

Mereno po timu stanovništva, najugroženiji su oni sa troje ili više djece – 49,8%, a onda jednočlana domaćinstva mlađa od 65 godina – 40,1%.

Po uzrastu, rizicima od siromaštva najizloženiji su mladi od 18 do 24 godine (32,7%), zatim mlađi od 18 godina (30,2%), dok najnižu stopu rizika od siromašva ima populacija starija od 65 godina (19,1%).

Anketa o prihodima i uslovima života sprovedena je četvrti put na teritoriji Srbije od maja do jula 2016. godine. U anketi direktnim intervjuima učestvovalo je 5.554 domaćinstva, odnosno 15.057 osoba starijih od 16 godina. (Euractiv).