TUZLA  – U organizaciji Udruženje ekonomista SWOT u Tuzli je održan seminar “Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu” na kojem su predstavljene nove elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i proces registracije za te usluge.

Seminaru u Tuzli je prisustvovalo više od 130 učesnika.

Novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni su usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na e-portal nadležnom regionalnom centru UIO, jer ih UIO neće registrovati po službenoj dužnosti, već isključivo po podnesenom zahtjevu.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.

U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moći da vide sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i slično.

Sledeći seminari sa istom temom će biti održani u Sarajevu 26. januara, Banjaluci 30. januara te u Mostaru 2. februara.