Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vladimir Stanimirović i Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske-SWOT, potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti obuka i kontinuirane profesionalne edukacije.

Memorandumom, koji je 16. februara 2023. godine potpisan u Banjaluci, definisana je međusobna saradnja u edukacijama i obukama iz područja i tema koje se odnose na finansije, internu reviziju i finansijsko upravljanje i kontrolu, a koje realizuje Udruženje ekonomista Republike Srpske-SWOT.

Saradnja se odnosi na oblast kontinuirane, profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine, oblast kontinuirane profesionalne edukacije koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama Bosne i Hercegovine, te na razmjenu informacija u vezi s utvrđivanjem i realizacijom programa, sadržaja i načina izvođenja obuka Udruženja ekonomista Republike Srpske-SWOT iz finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Dogovorena saradnja Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Udruženja ekonomista Republike Srpske-SWOT izraz je zajedničkog interesa za unapređenjem funkcije interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine kroz poboljšanje kvaliteta obuka i kontinuirane profesionalne edukacije.