Udruženje ekonomista RS SWOT je u okviru svojih izdavačkih aktivnosti, objavilo knjigu “Slobodne zone i zemlje u razvoju: Uticaj i implikacije na ekonomski rast”, autora dr Dražana Marijanca.

Marijanac je kazao da slobodne zone mogu biti korisno sredstvo za sveobuhvatan ekonomski rast u pogledu dostizanja industrijske kompetetivnosti i privlačenja stranih i domaćih investicija.

“Takođe, slobodne zone mogu biti efikasan instrument politike reindustrijalizacije i strukturne transformacije privrede, ukoliko je njihovo funkcionisanje dobro koncipirano, u skladu sa ekonomskim politikama”, kazao je Marijanac dodajući da ova knjiga upravo treba da ukaže na pun potencijal privrednih zona.