Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT u saradnji sa svojim partnerima, predavanjem održanom na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, započelo je realizaciju projekta „Finansijska pismenost“.

Projekat se realizuje s ciljem da se što više građana upozna sa osnovama autoodgovornosti i osiguranja od nezgoda, osiguranja imovine i života, dobrovoljnom penzijskom osiguranju i njegovim prednostima.

U okviru projekta planirano je da se pored fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu održe predavanja i na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, Ekonomskom fakultetu u Banjaluci i srednjoj Ekonomskoj školi u Banjaluci.

  Paralelno s predavanjima, Udruženje će sa svojim partnerima realizovati i kampanje na tv stanicama, društvenim mrežama i portalima iz Republike  Srpske.

U okviru projekta će biti napravljeni i edukativni filmovi o značaju i vrestama osiguranja.